"Gezien de heropflakkering van de Covid-19 epidemie was het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals voorgeschreven door de federale overheid. Deze maatregelen komen er omdat verdere risico's kunnen beperkt worden en de verspreiding van Covid-19 kan tegengegaan worden", hor...

"Gezien de heropflakkering van de Covid-19 epidemie was het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals voorgeschreven door de federale overheid. Deze maatregelen komen er omdat verdere risico's kunnen beperkt worden en de verspreiding van Covid-19 kan tegengegaan worden", horen we van burgemeester Kris Declercq. "De stad kreeg via diverse kanalen het signaal dat in schoolomgevingen de social distance moeilijk kan worden bewaard voor en na schooltijd. Dit zijn drukke momenten waarbij veel leerlingen tegelijk buiten komen en waar ouders buiten dicht bij elkaar wachten op hun kind. Hiervoor zal vanaf maandag bij de opening van de scholen de reeds geldende mondmaskerplicht voor iedereen boven de 12 jaar worden verfijnd. Dit in de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs). Met omgeving wordt bedoeld: een perimeter van 50 meter, te rekenen vanaf de schoolpoort. Deze verplichting geldt telkens een half uur voor en een half uur na de opening of sluiting van de school. Deze maatregel wordt geafficheerd aan de schoolpoort.""We moeten de kinderen en jongeren de meest veilige manier naar school laten gaan en alles in het werk stellen dat het aantal besmettingen ook buiten de schoolpoort tot een minimum worden beperkt", besluit de burgemeester. Verder blijft de bestaande mondmaskerplicht van kracht.(TD)