De twee meer dan 40 jaar oude boten waren al langer in bruikleen gegeven aan het Marine korps, maar nu werd ook de eigendomsoverdracht ondertekend door de schenker en begunst...