De twee meer dan 40 jaar oude boten waren al langer in bruikleen gegeven aan het Marine korps, maar nu werd ook de eigendomsoverdracht ondertekend door de schenker en begunst...

De twee meer dan 40 jaar oude boten waren al langer in bruikleen gegeven aan het Marine korps, maar nu werd ook de eigendomsoverdracht ondertekend door de schenker en begunstigde. Het koninklijk Marine Kadettenkorps, dat de nautische kennis en de maritieme geest wil bevorderen bij jongeren tussen 12 en 21 jaar, heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd bij de instandhouding en het onderhoud van de twee redeboten. Nu ze eigenaar wordt kan het Kadettenkorps ook subsidie aanvragen en kan de vzw ook de procedure inzetten om de twee vaartuigen tot varend erfgoed te laten beschermen. Door die eigendomsoverdracht hoopt Weyts dat nog meer jongeren kennis maken met het varen en de maritieme wereld, want in Vlaanderen is de nood hoog aan mensen met een maritieme opleiding bij o.a. overheidsrederij VLOOT zelf en bij Vlaamse zeebouwers als DEME en De Nul.(ML - foto ML)