Een dik jaar terug startte De Vlaamse Waterweg nv met de restauratie van de Sint-Pietersbrug in Moen. Dit brugje aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een van de mooiste plekjes van Zwevegem. Het dateert van het laatste kwart van de 19de eeuw en is een beschermd monument. In 2014 werd het brugje door de Zwevegemnaren gekozen als mooiste plekje van de gemeente.
...

Een dik jaar terug startte De Vlaamse Waterweg nv met de restauratie van de Sint-Pietersbrug in Moen. Dit brugje aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een van de mooiste plekjes van Zwevegem. Het dateert van het laatste kwart van de 19de eeuw en is een beschermd monument. In 2014 werd het brugje door de Zwevegemnaren gekozen als mooiste plekje van de gemeente.Het Sint-Pietersbrugje is een zeldzaam geworden exemplaar van een ijzeren hefbrug met een open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend. In afwachting van de restauratiewerken was de brug reeds enkele jaren afgesloten.Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv wil een zorgvuldige restauratie van het Sint-Pietersbrugje. "Vooraleer de werken konden beginnen, werd een uitgebreide historische studie uitgevoerd. Op basis van die resultaten bepaalde het agentschap Onroerend Erfgoed de voorwaarden waaraan de restauratie moest voldoen", zegt Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg.De restauratiewerken worden geraamd op zo'n 600.000 euro. De restauratie betekent tevens een opwaardering van het fietsknooppuntennetwerk.De Vlaamse Waterweg nv tracht zoveel mogelijk oorspronkelijke materialen te behouden tijdens de restauratie. "Dit in lijn met de voorwaarden van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daardoor blijven we trouw aan de beeldwaarde van dit iconische brugje en het mooiste plekje van de gemeente.", aldus Hélène Vermeulen. De brug werd voorzichtig gedemonteerd Nadien werden de onderdelen naar een restauratieatelier gebracht, waar ze zorgvuldig gereinigd en gezandstraald werden. In samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed werd dan bekeken welke onderdelen konden behouden worden of dienden vervangen te worden."De onderdelen werden manueel geklonken en kregen een beschermende verflaag. Daarna gebeurde een proefmontage in het atelier, vooraleer ze terug werd geplaatst op haar oorspronkelijke plaats.", verduidelijkt de woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. Nu dient nog de verdere afwerking te gebeuren en worden de voetpaden vernieuwd en het wegdek opnieuw aangelegd met zoveel mogelijk gerecupereerde kasseien.Als de coronaproblematiek niet te veel roet in het eten gooit, moet de restauratie begin juni volledig klaar zijn. Dan zou er ook, tijdelijk, een kunstwerk op het water liggen dat het geheel nog extra in de kijker zal plaatsen. (GV)