Een en ander werd verteld in de marge van de internationale havenbeschermingsoefening Sandy Coast 2020, die deze week loopt in de haven van Oostende. Stafchef van de Marine Jan De Beurme geeft nog meer uitleg. "Alle operationele opleidingen omtrent mijnenbestrijding van de Belgische en Nederlandse Marine komen tussen nu en 2025 naar Oostende", aldus Jan De Beurme. "Het geheel noemen we de Navy Academy. In de kazerne Bootsman Jonsen zullen vier keer meer stafleden werken dan nu - van 50 naar 200 - en er komen ook veel meer studenten."
...

Een en ander werd verteld in de marge van de internationale havenbeschermingsoefening Sandy Coast 2020, die deze week loopt in de haven van Oostende. Stafchef van de Marine Jan De Beurme geeft nog meer uitleg. "Alle operationele opleidingen omtrent mijnenbestrijding van de Belgische en Nederlandse Marine komen tussen nu en 2025 naar Oostende", aldus Jan De Beurme. "Het geheel noemen we de Navy Academy. In de kazerne Bootsman Jonsen zullen vier keer meer stafleden werken dan nu - van 50 naar 200 - en er komen ook veel meer studenten.""Nu heb je al de Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool Eguermin in de kazerne Bootsman Jonsen, maar ook alle technische en onderhoudsopleidingen komen er nu bij. Die zijn nu nog in Zeebrugge gevestigd. Alles wat met mijnenbestrijding te maken heeft, komt naar Oostende, de fregatopleidingen organiseren we samen met Nederland in het Nederlandse Den Helder en de generieke opleidingen om met een schip te varen worden in Antwerpen gevestigd.""Oostende is een enorm belangrijke plaats, want het is een 'natte' stad, een stad aan zee. Dat biedt enorm veel opportuniteiten om de lessen in de praktijk om te zetten op zee vanuit de haven. We willen al onze grote basissen vestigen in steden die een voet in het water hebben", zegt Jan De Beurme. "We verkozen Oostende boven Zeebrugge vanwege de aanwezigheid van Ostend Science Park, de Oostendse campus van de Universiteit Gent. De maritieme onderzoeksactiviteiten daar hebben veel raakvlakken met onze opleidingen. In Oostende heb je ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat voor haar onderzoek op zee dezelfde sensoren gebruikt als deze die wij gebruiken om mijnen op te sporen. Een samenwerking ligt dus voor de hand. Wij zijn te klein om alles alleen te doen en willen onze deur open zetten naar de burgersector. We moeten ons personeel delen. Zo moet een professor van de Universiteit Gent een opleiding kunnen geven aan onze studenten."Daarnaast komt aan het Vlotdok in Oostende ook de dronefabriek Belgian Naval & Robotics. "De firma's Naval Group en Eca Robotics sleepten een contract van 2 miljard euro in de wacht om de drones te bouwen waarmee wij aan mijnenbestrijding doen. Het gaat om drones in, op en boven de zee. Een voorwaarde voor dat contract was de bouw van een fabriek in Oostende. De samenwerking tussen de Navy Academy, de dronefabriek, Bluebridge en het VLIZ heeft alle ingrediënten om van Oostende het mekka van de dronetechnologie te maken. We willen daarin de beste van de wereld worden", aldus stafchef De Beurme."De eerste steen van de dronefabriek wordt gelegd in februari 2021 en de fabriek moet begin 2022 operationeel zijn. Er zullen zo'n 120 hoogopgeleide arbeiders en bedienden werken", weet de stafchef. "Van de Navy Academy willen we de structuur in 2022 operationeel hebben om eind 2024 een prachtige nieuwe Academy in Oostende te hebben. Het oudste gebouw van de kazerne Bootsman Jonsen zullen we restaureren en er komen ook nieuwe gebouwen. Er moet ook een laboratorium komen, maar dat zouden we liever optrekken op de site van Ostend Science Park.""In de Naval Academy zullen 150 stafleden werken, aangevuld met de mensen van Bluebridge en het VLIZ zijn er zo'n 350 tot 400 personeelsleden bij betrokken. Vandaag telt de Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool Eguermin 45 tot 50 personeelsleden, dat zullen er dus om en bij de 200 worden. Daarnaast zijn er de vele studenten en stagiairs, die meestal opleidingen volgen van enkele maanden. Eguermin telt vandaag al een doorstroming van zo'n 800 studenten per jaar. Oostende wordt dus weer een echte marinestad. Ook in de Langestraat zal je weer veel meer marineblauw zien dan vroeger (lacht)."De komst van de Navy Academy naar Oostende betekent ook dat een deel van de mijnenbestrijdingsopleidingen Zeebrugge verlaat. Maar de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft daar geen probleem mee. "Dit is uiteraard een vrije keuze van de militaire overheid", reageert De fauw. "Maar het operationele van de Marine blijft in Zeebrugge als NAVO-haven. Dit betekent dat alle schepen, zowel de fregatten, ondersteuningsschepen en de mijnenbestrijdingsschepen in Zeebrugge blijven. Ook de finale afwerking en het onderhoud van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen voor België en Nederland zal in Zeebrugge gebeuren. We kunnen dus duidelijk stellen dat de economische meerwaarde in belangrijke mate in Zeebrugge gerealiseerd wordt. De militaire overheid is overigens vragende partij om ook nog een uitbreiding te realiseren in Zeebrugge. Ook de kazerne Sint-Kruis is en blijft een belangrijk opleidingscentrum. Er is dus zeker geen probleem dat Oostende ook een stuk van de 'militaire koek' krijgt."