"Het idee voor de eerste Sint-Rembertgordel is effectief gegroeid uit de vroegere Sivi Gordel", zegt Lions Club-voorzitter Paul Cordenier. "Die mooie traditie is jammer genoeg verloren gegaan. De Sivi Gordel werd destijds georganiseerd onder aanvoering van Ronny Aernoudt. Er namen telkens tussen de twee- en de vijfduizend fietsers deel - een buitengewoon groot succes."
...