"Het fietsbeleid kwam als topprioriteit naar voren uit de burgerbevraging", stelt schepen van mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). "Ook het ouderportaal gaf hun ervaringen door en de evaluaties van de schoolstraten werden in het geheel meegenomen. Daarenboven komen aan het station en in het centrum verschillende fietsroutes samen."
...

"Het fietsbeleid kwam als topprioriteit naar voren uit de burgerbevraging", stelt schepen van mobiliteit Steven Bogaert (CD&V). "Ook het ouderportaal gaf hun ervaringen door en de evaluaties van de schoolstraten werden in het geheel meegenomen. Daarenboven komen aan het station en in het centrum verschillende fietsroutes samen."Aan de hand van tien actiepunten wordt Lichtervelde de komende vier jaar beduidend (fiets)veiliger. "In augustus al worden aan de stationsomgeving, het centrum en de schoolomgevingen tal van fietsstraten ingericht en gebundeld. Deze moeten vanaf 1 september klaar zijn."Aansluitend wordt tegen september ook een fietssuggestiestrook ingericht in de Stegelstraat tussen het al bestaande fietspad en de stationsomgeving, gevolgd door suggestiestroken in de Zwevezelestraat/Koolskampstraat, Statiestraat/Astridlaan en de Weststraat. "De fietsstraten en suggestiestroken vormen één geheel. Daar hebben we heel bewust voor gekozen om die maatregelen te bundelen", verduidelijkt de schepen. De drukte in de stationsomgeving is eveneens een actiepunt. Uit een telling blijkt namelijk dat er bij de ochtendpiek gemiddeld 120 voertuigen passeren en in de avondpiek zijn er dat zelfs tot 160. "Uit de tellingen blijkt dat per uur meer auto's vanuit de stationsomgeving richting Torhout rijden dan omgekeerd. De Weststraat wordt dus gebruikt als sluiproute", laat mobiliteitsexpert Patrick Maes vallen. "Met dit nieuwe mobiliteitsplan willen we dat deels verhelpen."Vanaf september wordt dan ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Surmontstraat en aan de stationsomgeving. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden en er volgt een kleine aanpassing aan het rondpunt aan de Stegelstraat. Vanuit de Weststraat wordt ook aansluiting voorzien van de nieuwe fietssnelweg F32 van Brugge naar Roeselare en de fietszone in de stationsomgeving. De uitvoering daarvan is voorzien in 2022.Educatie wordt ook een belangrijk aandachtspunt met onder meer vorming in scholen en het al bestaande en bewegwijzerde fietsexamen. Gebreken aan wegen, fietspaden en wegverlichting kunnen nog steeds aangegeven worden op het meldpunt op de gemeentelijke website. Maar dat is nog lang niet alles. Bij de heraanleg van de Koolskampstraat - voorzien vanaf 2023 - zijn vrijliggende eenrichtingsfietspaden voorzien. "We hopen alvast dat de middelen hiervoor vrijkomen, maar de nodige contacten hiervoor zijn alvast gelegd", meldt Steven Bogaert. Het globale fietsbeleidsplan kadert in een ruimer mobiliteitsplan dat ook enkele ingrijpende wegenwerken voorziet. Op drie plaatsen worden verkeerslichten geplaatst. Bij de herinrichting van de N35 en N32 wordt het rondpunt vervangen door verkeerslichten. De Lerberghevoetweg wordt voor fietsers doorgetrokken. Ook de Kortemarkstraat richting Sint-Henricus wordt opnieuw doorgetrokken en voorzien van verkeerslichten met het kruispunt met de Brugsebaan. Vanaf 6 juli worden de eerste voorbereidende werkzaamheden getroffen en in oktober starten de werken dan aan de Brugsebaan, Roeselarebaan en de Kortemarkstraat. Een derde oversteekplaats wordt normaliter vanaf 2023 via verkeerslichten voorzien aan de kruising van de Koolskampstraat en de Ringlaan. Op die plaats wordt ook een fietsdoorsteek voorzien richting Huwynsbossen. Bestaande fietsdoorsteken worden beter kenbaar gemaakt.Fietsveiligheid hangt ook samen met veilige schoolomgevingen. Octopuspalen vervangen de Victormannetjes. Deze aanpassing wordt in 2020-2021 voorzien. "Maar misschien kan er ook geopteerd worden voor een autoloze zon- of schooldag, of het gebruik van fietsdukaten, zoals dat in Bonheiden al succesvol gebeurt", tipt expert Patrick Maes. Op verschillende plaatsen worden in samenspraak met de verkeerscommissie waar nodig ook extra fietsbeugels geplaatst. Tot slot komt er meer en betere camerabewaking, ook aan de achterzijde van het station. In de stationsomgeving komt in 2020-2021 een mobipunt met deelfietsen en deelwagens. De tien actiepunten worden alvast op gejuich onthaald bij de oppositiepartijen SOMM en N-VA. "We kunnen alleen maar toejuichen dat het fietsbeleid zoveel aandacht krijgt", aldus Kim Depoortere (SOMM). "We vinden de fietszones in het centrum en aan het station een enorme meerwaarde. Het zal het fietsgebruik zeker stimuleren. We zijn ook blij dat het plan op een goede en duidelijke manier wordt gecommuniceerd. Niet alleen naar de scholen, maar ook naar andere gebruikers. Tot slot is het ook van belang dat de zaken die aangebracht worden via het meldpunt goed opgevolgd worden, zodat men het gevoel krijgt dat er iets mee gedaan wordt. We zijn alvast heel benieuwd naar het vervolg van het mobiliteitsplan."Sofie Steurbaut (N-VA): "Het fietsplan dat we vandaag voorgeschoteld krijgen, noem ik sterk. We gaan echt voor een totale omslag. Belangrijk is ook dat we de lokale handel mee hebben in dit verhaal. We juichen zeker en vast toe dat wordt ingezet op het centrum, maar we mogen ook de buitenwijken niet vergeten. Dan denk ik in de eerste plaats aan de Huwynsbossen. De voorbije maanden hebben we gezien hoe belangrijk het bos is. Dat is een beetje het verlengde van ons centrum geworden. We moeten ook durven om enkele verharde wegen om te bouwen tot fietsroutes en deze uitdaging koppelen aan het verhaal van de ontharding. Maar nogmaals: wat we hier voorgeschoteld krijgen, kunnen we alleen maar toejuichen."