Sinds 2009 zoekt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een private uitbater om het hoofdgebouw een nieuwe bestemming te geven. "In die tien jaar zijn tal van studies en mogelijke projectpartners de revue gepasseerd", vertelt schepen Wieland De Meyer. "Twee jaar geleden was er hoop op een doorbraak, toen de projectontwikkelaar Monument Real Estate een exclusiviteitscontract afsloot met ANB om een fietsproject uit te werken. Er werden plannen gemaakt voor onder meer een hotel en een brasserie. Vorig jaar is het contract verlengd omdat er goede vooruitzichten waren. Maar gaandeweg bleek ook voor deze partner dat een rendabel businessmodel uitbouwen niet evident is. Zeker binnen de gegeven omstandigheden. Zo liep het contract eind vorig jaar af, zonder vervolg."
...

Sinds 2009 zoekt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een private uitbater om het hoofdgebouw een nieuwe bestemming te geven. "In die tien jaar zijn tal van studies en mogelijke projectpartners de revue gepasseerd", vertelt schepen Wieland De Meyer. "Twee jaar geleden was er hoop op een doorbraak, toen de projectontwikkelaar Monument Real Estate een exclusiviteitscontract afsloot met ANB om een fietsproject uit te werken. Er werden plannen gemaakt voor onder meer een hotel en een brasserie. Vorig jaar is het contract verlengd omdat er goede vooruitzichten waren. Maar gaandeweg bleek ook voor deze partner dat een rendabel businessmodel uitbouwen niet evident is. Zeker binnen de gegeven omstandigheden. Zo liep het contract eind vorig jaar af, zonder vervolg." Schepen De Meyer wil verandering zien op de site. "Verder gaan op dezelfde weg heeft geen zin meer, in die tien jaar zijn alle pistes echt wel onderzocht geweest. ANB betaalt zelfs al een taks op de leegstaande gebouwen, die dit jaar oploopt tot meer dan 11.000 euro. Een Vlaamse overheidsdienst kan zoiets toch niet langer verantwoorden?" Volgens de schepen ligt de bal nu in het kamp van Vlaams minister Joke Schauvliege. "Overleg op het kabinet leverde nog geen engagement op. Er zijn twee mogelijkheden voor de site: de Vlaamse overheid investeert zelf in het gebouw of ze laat het gebouw declasseren. Het gebouw kan omgevormd worden tot een mooi onthaalpunt voor de vele gidsen en bezoekers van het domein. Het kan ook dienen als infocentrum en uitkijkpunt, met broodnodige sanitaire voorzieningen. Verder is een brasserie ook mogelijk waardoor de hele site van de Kosmos de nodige sociale controle krijgt. Het witte gebouw werd in 2004 beschermd, maar is sindsdien een aantal keer uitgebrand en vernield door vandalisme. Er schiet van het beschermde gebouw dan ook nog weinig over. De sentimentele waarde is bij velen groot, maar de bouwkundige waarde is in de loop der jaren grotendeels veranderd in een ruïne. Het gebouw wordt zelfs een gevaar voor de mensen die er komen. Een overheid die gebouwen beschermt, maar geen maatregelen neemt om ze te renoveren, moet voor zichzelf concluderen dat de bescherming misschien achterhaald is. Op dat moment zullen er zeker wel privé-investeerders gevonden worden om de site te ontwikkelen." Opvallend: wat op de bovensite niet lukt, lukt wel op de benedensite. "Het bos wordt goed beheerd en het openluchtzwembad werd omgetoverd tot een prachtige avontuurlijke speelzone die opende in 2013. Het is opnieuw een aantrekkingspunt geworden voor de hele regio, met ook heel wat mooie evenementen tot gevolg. Zoals de openingsavonden van Spots op West, Highland Run, het BK mountainbike... Als gemeente doen we er alles aan om de site te doen herleven, in goede samenwerking met de beheersdiensten van ANB. We zullen ons daarvoor blijven engageren met passende evenementen en een constructieve houding bij nieuwe projecten. Samen willen we af van deze schandvlek."Monument Real Estate uit Ingelmunster is karig met commentaar over het stopzetten van het contract. "We hebben het dossier en de projectmogelijkheden onderzocht", laat gedelegeerd bestuurder Pieter De Poorter weten. "Spijtig, maar helaas zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij op deze site geen haalbaar project kunnen uitwerken."Hoe reageert minister Joke Schauvliege op de voorzetten van Wieland De Meyer? "De schepen van Heuvelland beschikt niet over de juiste informatie", aldus Jan Pauwels, woordvoerder van minister Schauvliege. "Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de gemaakte afspraken nagekomen. Rondom de site werden de afgelopen jaren natuur en speelbossen ontwikkeld. De gebouwen op de site Kosmos zijn echter in handen van NV Inverde, een afzonderlijke rechtspersoon die via diensten en producten middelen genereert uit de Vlaamse natuur en daar kan de minister geen uitspraken over doen. Voor de declassering is Joke Schauvliege, evenmin bevoegd."Tom Embo, algemeen directeur van NV Inverde, hoopt op een nieuwe investeerder. "Het contract met Monument Real Estate heeft niet de verhoopte oplossing gebracht. ANB heeft onder meer via de investeringen van Natuurinvest al een groot bedrag geïnvesteerd om de site te opwaarderen, via de aanleg van het landschapspark en de realisatie van een greenfield op de bovensite. We hebben niet de intentie om zelf extra financiële middelen te investeren in het Kosmosgebouw. Een private investeerder kan eventueel aanspraak maken op subsidies in het kader van erfgoed. De piste om te declasseren lijkt ons nu nog voorbarig en is inderdaad niet de bevoegdheid van minister Schauvliege. Onze voorkeur gaat op dit moment nog uit naar een nieuwe private investeerder." (MDN/JL/PADI)