Sinds 2009 zoekt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een private uitbater om het hoofdgebouw een nieuwe bestemming te geven. "In die tien jaar zijn tal van studies en mogelijke projectpartners de revue gepasseerd", vertelt schepen Wieland De Meyer. "Twee jaar geleden was er hoop op een doorbraak, toen de projectontwikkelaar Monument Real Estate een exclusiviteitscontract afsloot met ANB om een fietsproject uit te werken. Er werden plannen gemaakt voor onder meer een hotel en een brasserie. Vorig jaar is het contract verlengd omdat er goede vooruitzichten waren. Maar gaandeweg bleek ook voor deze partner dat een rendabel businessmodel uitbouwen niet evident is. Zeker binnen de gegeven omstandigheden. Zo liep het contract eind vorig jaar af, zonder vervolg."
...