De tweede coronagolf heeft opnieuw voor heel wat extra klanten bij het Kortrijkse OCMW gezorgd. Het ideale moment voor schepen De Coene om de nieuwe versie van zijn armoedeplan voor te stellen. Het plan telt maar liefst 62 bladzijden en bevat 99 punten om armoede in Kortrijk te bestrijden. In totaal trekt de stad 35 miljoen euro uit om het uit te voeren. Belangrijkste uitgaveposten zijn de nieuwe aanpak van de sociale dienstverlening (twaalf miljoen), werk en activering (tien miljoen) en de sociale tarieven (zeven miljoen)
...

De tweede coronagolf heeft opnieuw voor heel wat extra klanten bij het Kortrijkse OCMW gezorgd. Het ideale moment voor schepen De Coene om de nieuwe versie van zijn armoedeplan voor te stellen. Het plan telt maar liefst 62 bladzijden en bevat 99 punten om armoede in Kortrijk te bestrijden. In totaal trekt de stad 35 miljoen euro uit om het uit te voeren. Belangrijkste uitgaveposten zijn de nieuwe aanpak van de sociale dienstverlening (twaalf miljoen), werk en activering (tien miljoen) en de sociale tarieven (zeven miljoen)"Maar de essentie is simpel", aldus de schepen. "We moeten er eerder bij zijn. We mogen als OCMW niet wachten tot de mensen naar ons komen. Er zijn in Kortrijk vermoedelijk zo'n 10.000 mensen met een inkomenstekort. Het OCMW bereikt op dit moment net niet de helft van hen. We ontdekken steeds meer mensen die voltijds werken en toch de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Vooral bij hen bestaat er drempelvrees. En die moeten dan vaak nog 106 keer hun verhaal doen aan verschillende loketten bij verschillende medewerkers.""De werking van de OCMW's in dit land is veel te passief. Ze zijn er veel te laat bij en staan veel te ver van de mensen. Pas op, dat heeft niks met de medewerkers te maken, wel met het systeem. Kortrijk wil daar als eerste een stijlbreuk in maken. We willen zelf naar de mensen toe stappen. Bovendien krijgt elk gezin die dat nodig heeft, één sociale werker waarbij ze hun verhaal kunnen doen. Die persoon zal van alles op de hoogte zijn en zal beroep kunnen doen op experten voor de technische zaken. Armoede opsporen, gemakkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat? Mensen lopen immers zelden te koop met hun financiële situatie. Zeker als ze krap bij kas zitten. "Toch moeten we, als we de beste stad van Vlaanderen willen zijn, die mensen vinden. Dat willen we onder andere doen met zogenaamde brugfiguren." Brugfiguren zijn medewerkers die onder andere actief zijn op lagere scholen. Ze vormen letterlijk een brug tussen gezinnen en scholen. Tussen 2015 en 2020 behandelden zij exact 13.547 vragen en bereikten ze 4.000 individuele kinderen."Ik weet dat het misschien onbescheiden klinkt. Maar Kortrijk heeft op dat gebied, en op het gebied van armoedebestrijding in het algemeen, een reputatie opgebouwd", aldus De Coene. "Onlangs ging het nog over onze werkwijze in het Vlaams parlement. Diezelfde werkwijze werd trouwens ook opgenomen in het regeerakkoord." Een van de punten waar het plan de nadruk op legt, is het feit dat armere kinderen of kinderen met een migratie-achtergrond, vaak te weinig kansen krijgen in het onderwijs. In 2020 verlieten tot nu toe 94 Kortrijkse leerlingen de schoolbanken zonder middelbaar diploma. Dat is zo'n tien procent van het totale aantal leerlingen. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt slechts iets meer dan zeven procent. "Er is een veel te grote uitval van kinderen en jongeren in armoede in het onderwijs. Dat komt onder andere omdat er een grote breuk is met de scholen. Kinderen met een migratie-achtergrond worden nog te veel naar het beroepsonderwijs verwezen, simpelweg omdat hun leraren met vooroordelen zitten. Niet dat er iets mis is met een vak leren. Maar we willen dat iedereen zo hoog mogelijk kan mikken. Daarom gaan we een traject vormen van 'Wieg naar Diploma'."Dat traject start bij de kinderopvang in Kortrijk. Op dit moment is er opvang voorzien voor ongeveer 55 procent van de nul tot driejarigen. Dat moet zo snel mogelijk 60 procent worden. "We moeten daarvoor nog 110 plaatsen bij creëren en daar zijn we volop mee bezig", aldus de schepen.Binnenkort komen er ook twee brugfiguren voor de secundaire scholen. "Daarvoor werken we samen met W13, want daar zitten veel jongeren van naburige gemeenten in het secundair. We hebben nu een project ingediend en de kans is groot dat we binnenkort kunnen starten." Ook opvallend in het plan, de schepen wil op termijn gezondheidszorg aan de UiTPAS zuidwest koppelen. Dat is een digitale spaar- en voordeelkaart voor iedereen die kampt met financiële problemen. "Een bezoekje aan de huisarts of tandarts zou voor hen op die manier gratis kunnen zijn. Een bezoek aan de psycholoog zou dan maar tien euro kosten in plaats van 50. Een noodzakelijke ingreep want een op vijf kansarme Kortrijkzanen geeft aan soms een doktersbezoek uit te stellen vanwege de kosten", besluit de schepen. Het volledige plan kan je nalezen op de website van Stad Kortrijk.