"Vanuit de parochie blijven we verbonden met de plaatselijke gemeenschap. Nu gelovigen in de kerk zelf geen eucharistie meer kunnen vieren, kunnen zij wel van thuis uit bidden met en voor elkaar. Meer info in verband met onder andere vieringen op radio en tv of (li...

"Vanuit de parochie blijven we verbonden met de plaatselijke gemeenschap. Nu gelovigen in de kerk zelf geen eucharistie meer kunnen vieren, kunnen zij wel van thuis uit bidden met en voor elkaar. Meer info in verband met onder andere vieringen op radio en tv of (live)streaming vind je op www.kerknet.be." Zoals op vele plaatsen in ons land zullen wij de klokken op de Sint-Amandstoren laten luiden om onze verbondenheid uit te drukken", zegt pastoor Ludwig Dubaere. "Dit doen we - zolang de coronacrisis aanhoudt - op vrijdag om 20 uur en dit voor vijf minuten. De grootse en de kleinste klok zullen in duo luiden om troost en hoop te bieden voor alle zieken, voor alle overleden mensen, voor de getroffen families. Op die manier willen wij ook met dit initiatief onze waardering uitspreken voor artsen en zorgpersoneel, voor allen die instaan voor de veiligheid en de preventie van de bevolking. En voor allen die anderen nabij zijn. Vooral de ouderen en alleenstaanden. Laat het ook een sterke oproep zijn tot burgerzin en solidariteit, ook na de crisis. Dat leidt tot echt gemeenschapszin. Uitvaarten kunnen wel nog, maar in beperkte kring." (PADI)