"Ik nodigde geïnteresseerden uit om mee op avontuur te gaan", begint Jan Glorieux (63). "In augustus rees de vraag hoe Sint-Arnoldus ons nog verder kon blijven inspireren en we vroegen ons af welke invulling we konden geven aan de kapel. Ik stelde voor om, in de geest van Sint-Arnoldus, completen te organiseren in de kapel. Of nog beter in de geest van monnikenvader Benedictus. Completen of dagsluiting is de laatste (korte) gebedsdienst die monniken elke avond houden, het hele jaar door. Bedoeld als terugblik en afronding van de dag, een stuk zelfs in het perspectief van het einde v...

"Ik nodigde geïnteresseerden uit om mee op avontuur te gaan", begint Jan Glorieux (63). "In augustus rees de vraag hoe Sint-Arnoldus ons nog verder kon blijven inspireren en we vroegen ons af welke invulling we konden geven aan de kapel. Ik stelde voor om, in de geest van Sint-Arnoldus, completen te organiseren in de kapel. Of nog beter in de geest van monnikenvader Benedictus. Completen of dagsluiting is de laatste (korte) gebedsdienst die monniken elke avond houden, het hele jaar door. Bedoeld als terugblik en afronding van de dag, een stuk zelfs in het perspectief van het einde van het leven, maar met hoop en uitzicht.""We mogen ervan uitgaan dat Arnoldus duizend jaar geleden elke dag met diezelfde teksten als nu de dag heeft gesloten. Hij was aanvankelijk een ridder, Tiegemnaar ook, maar werd daarna benedictijner monnik en kluizenaar in Soissons, vooraleer dan vredestichter te worden in onze contreien. Maar wij zijn natuurlijk geen monniken", merkt Jan op. "Wij kunnen wel bepaalde praktijken overnemen, zoals gebedstijden, een levensstijl met een geheel van werk en bidden, stilte, soberheid, en zo. Ik geloof dat stilte de moderne mens kan charmeren. Vandaar dus bijvoorbeeld getijdengebeden in de stilte van het bos of in het 100 jaar oude koor van de kerk. Maar kunnen we nog geraakt worden door oude psalmen die telkens weer gezongen worden en vaak meer dan tweeduizend jaar oud zijn? Ja, denk ik, omdat ze wortelen in herkenbare existentiële ervaringen."Maar getijdengebeden zijn apart. Voor bepaalde mensen zijn ze fascinerend omdat ze ingebed zijn in een bepaalde monastieke sfeer. Er is veel stilte en zelfs enige plechtstatigheid, met zwijgen, buigen en zitten. "Er is muziek, maar repetitief, herhalend, en ook de teksten moet je leren smaken door herhaling. Pas dan komen de voedingsstoffen vrij", voegt Jan er nog aan toe. In Tiegem wordt de psalmodie van de Lage Landen gevolgd, maar er zijn er ook andere. "Wie zin heeft, kan die ontdekken op YouTube door te zoeken op 'psalmodie monks OR moines'", weet Jan Glorieux. "De boskapel leende zich bijzonder goed tot dit soort meditatieve diensten door de akoestiek, de natuur in de omgeving en de bewegende stilte."Enkele vrijwilligers van de Vincentiusgemeenschap zijn dankbaar om het initiatief. "Zij voelen immers aan dat mensen op vandaag terug willen gaan naar de kern", aldus een van de aanwezigen tijdens de viering. "Deze coronatijd leerde dat verbondenheid belangrijk is. Zowel in het uitbouwen van een netwerk van 'zorgen voor elkaar' als in het aanbieden van vonkjes spiritualiteit. De kapel in Tiegem is een unieke plek voor verbinding en verstilling."(GV)