Ineke Bruynooghe is afkomstig van Blankenberge, maar groeide op in Roeselare en na enige omzwerving belandde ze zes jaar terug in Jabbeke. "Ik studeerde kunstwetenschappen en ben daarmee ook aan de slag gegaan. Jaren heb ik in het zuiden van Frankrijk het beheer van een schip op me genomen. Daar vonden er tentoonstellingen en recepties plaats. De laatste jaren heb ik in het Brugse gewerkt rond de inventarisatie van kerken. In Zwalm was ik eveneens verantwoordelijk voor het project 'kerk in het midden' en in Oost-Vlaanderen deed ik een participatief onderzoek naar herbestemming van kerkgebouwen", weet Ineke te vertellen.
...

Ineke Bruynooghe is afkomstig van Blankenberge, maar groeide op in Roeselare en na enige omzwerving belandde ze zes jaar terug in Jabbeke. "Ik studeerde kunstwetenschappen en ben daarmee ook aan de slag gegaan. Jaren heb ik in het zuiden van Frankrijk het beheer van een schip op me genomen. Daar vonden er tentoonstellingen en recepties plaats. De laatste jaren heb ik in het Brugse gewerkt rond de inventarisatie van kerken. In Zwalm was ik eveneens verantwoordelijk voor het project 'kerk in het midden' en in Oost-Vlaanderen deed ik een participatief onderzoek naar herbestemming van kerkgebouwen", weet Ineke te vertellen. "De job van cultuurfunctionaris op de eigen gemeente spreekt me vooral aan omdat het uiteraard cultuur is, maar ook omwille van de variatie van de job en het sociale aspect. Ik ben een dynamisch iemand die graag zelfstandig werkt, maar ik vertoef ook graag onder de mensen. Tijdens mijn inloopperiode heb ik vooral geprobeerd om de gemeentelijke administratie te leren kennen, mijn collega's van de gemeente te ontmoeten en heb ik gedeeltelijk meegedraaid in de bibliotheek. Straks doen we de opstart van de cultuurraad.""In Jabbeke bestaan er sterke verenigingen met een goed aanbod. Daarnaast zijn er individuen met heel wat lokaal-culturele bagage actief. Maar iedereen zit wat op zijn eiland. Eén van mijn voornaamste taken zal dan ook zijn om de verschillende actoren proberen te verbinden. We moeten proberen om uit al die mensen en organisaties hun sterktes te halen en daarop een cultuurbeleid uit te bouwen. Maar dit houdt vooral in dat we het bestaande zoveel mogelijk zullen ondersteunen. Grote of spectaculaire initiatieven moet je dan ook het eerste jaar niet verwachten", vervolgt Ineke."Maar we mikken wel op het programma en de samenwerking via Hinter met de omliggende gemeenten. Hierbij zal het afstemmen van de programmatie van al die gemeenschapscentra centraal staan. Jabbeke zit ook dicht bij Brugge of Oostende. Er zijn heel wat culturele invalshoeken die we hieraan kunnen linken. Op langere termijn is het uiteraard de bedoeling om het cultureel aanbod te versterken en uit te bouwen. Educatie, zo denk ik aan het uitbouwen van een gidsenopleiding voor de gemeente, kan hier een meerwaarde bieden. En de samenwerking met de cultuurraad is uiteraard ook van groot belang. We moeten vooral samenwerken. Die mensen kennen nog beter dan ik de lokale behoeften en gevoeligheden. Ik voel dat er heel veel beweegt en ik ga dit proberen te ondersteunen." "Daarnaast denk ik ook aan een gezamenlijke agenda voor iedereen die rond cultuur in de brede zin van het woord bezig is. Het Permekemuseum, de vele kunstenaars op de gemeente en de sterke verenigingen zijn heuse culturele troeven voor Jabbeke, maar persoonlijk denk ik dat er hier veel meer kan uitgehaald worden. Een eerste stap zal alvast zijn om naar al die spelers te stappen en te kijken welke culturele noden en wensen zij hebben. Ook de scholen zullen hierin hun wensen te kennen mogen geven. Bij dit brede cultuurbeleid zal ik alvast proberen om ondersteunend te werken. Bij de verenigingen moeten we aandacht hebben voor het behoud en voor nieuwe instroom.""Het is belangrijk om Jabbeke terug op de culturele kaart te zetten. We hebben twee prachtige cultuurzalen en deze zijn inderdaad nu wat onderbenut. Hopelijk kan ik tegen pakweg 2025 meer samenwerking tussen al die actoren krijgen en ontstaan er een aantal stevige culturele samenwerkingsverbanden. Als het kan binnen de muren, maar cultuur kan uiteraard ook plaatsvinden buiten de gemeenschapscentra en zelfs op het openbaar domein. Cultuur is een erg breed begrip, en ik ben voorstander van die brede invulling van cultuur en cultuurbeleving. Zolang Jabbeke maar ook op het gebied van cultuuraanbod de uitstraling krijgt die het verdient", besluit de nieuwe cultuurfunctionaris. (PA)