De Moerkerkenaars kregen de voorbije jaren en maanden af te rekenen met heel wat werkzaamheden die de nodige verkeershinder met zich brachten. Na de heraanleg van de Westraat, de grote verbindingsweg tussen Vivenkapelle en Moerkerke, kwam het dorpscentrum aan bod. Maar er is nu toch licht aan het einde van de tunnel. Vorige week vrijdag werd het heraangelegde gedeelte van de dorpskern feestelijk geopend. De vernieuwde straten werden ingewandeld door de burgemeester en een delegatie van het stadsbestuur terwijl de fanfare voorop...

De Moerkerkenaars kregen de voorbije jaren en maanden af te rekenen met heel wat werkzaamheden die de nodige verkeershinder met zich brachten. Na de heraanleg van de Westraat, de grote verbindingsweg tussen Vivenkapelle en Moerkerke, kwam het dorpscentrum aan bod. Maar er is nu toch licht aan het einde van de tunnel. Vorige week vrijdag werd het heraangelegde gedeelte van de dorpskern feestelijk geopend. De vernieuwde straten werden ingewandeld door de burgemeester en een delegatie van het stadsbestuur terwijl de fanfare voorop liep. Het heraangelegde gedeelte bestaat voornamelijk uit de Visserstraat en de Kasteelstraat. "De werkzaamheden hebben zo'n vier maanden geduurd. Ik denk dat we mogen spreken van een vlotte vooruitgang van de werken", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). "Er is een kostprijs van 400 000 euro mee gemoeid. Mede dankzij de goede medewerking van de bewoners zijn de werkzaamheden vlot verlopen. De aannemer nam heel wat maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De periode van de werken bleek ook gunstig; van het voorjaar tot aan de zomer." De werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van het wegdek van een deel van de Kasteelstraat en de Visserstraat. Opmerkelijkste resultaat van de voorbije werkzaamheden is dat de kleine rode tegeltjes in de Kasteelstraat vervangen zijn. Deze werden aangelegd in de jaren '90, toen dergelijke bestrating in wel meer dorpskerken werd gebruikt. Die tegels bleken al vlug niet stevig genoeg voor het autoverkeer. Ze kwamen heel gemakkelijk los en de technische dienst moest er meer dan eens langs komen voor (tijdelijke) herstellingswerken. Daarnaast werden ook de parkeerstroken en de voetpaden vernieuwd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de nutsleidingen te vernieuwen. De groenzones, met bloembakken, werden ook anders ingericht en vernieuwd. De werkzaamheden in Moerkerke dorp bestaan uit een drieluik, waarvan nu dus de eerste fase is afgerond. "De plannen voor fase 2 van de werken, Vissestraat-Middelburgsesteenweg, worden normaal gezien goedgekeurd op de gemeenteraad van december. Met die werken wordt dan normaal gezien gestart na het paasverlof 2020. Dit zou ook een gunstige periode moeten zijn in functie van weerverlet en dergelijke. En daarna volgt dan de zone Vissersstraat-Nieuwdorpstraat, de derde en laatste fase", stelt burgemeester Coens. De heraangelegde straten in de dorpskern konden alvast goed gebruikt worden bij Moerkerke kermis het voorbije weekend en op de fameuze kermismaandag. Daar kwam opnieuw heel wat volk opdagen om de standen van de deelnemende handelaars te bekijken en om samen met vrienden en bekenden het glas te heffen.