Nagenoeg precies een jaar geleden maakte Marc Vanden Bussche, als voorzitter van Brandweerzone Westhoek, op de zoneraad bekend dat zijn Koksijde, De Panne en Nieuwpoort zouden afscheuren van Brandweer Westhoek. De hoofdreden was vooral budgettair. De kustgemeenten vinden dat ze proportioneel te veel betalen aan de las van Brandweer Westhoek en al jaren is er geen overeenstemming met de andere steden en gemeenten over de verdeelsleutel, namelijk wie welke kosten draagt. De bedoeling was dus om zich af te scheuren en een veiligheidszone op te richten, waarbij de brandweer van de westkust samen zou smelten met reeds bestaande politiezone Westkust. Het zou een primeur in Belg...

Nagenoeg precies een jaar geleden maakte Marc Vanden Bussche, als voorzitter van Brandweerzone Westhoek, op de zoneraad bekend dat zijn Koksijde, De Panne en Nieuwpoort zouden afscheuren van Brandweer Westhoek. De hoofdreden was vooral budgettair. De kustgemeenten vinden dat ze proportioneel te veel betalen aan de las van Brandweer Westhoek en al jaren is er geen overeenstemming met de andere steden en gemeenten over de verdeelsleutel, namelijk wie welke kosten draagt. De bedoeling was dus om zich af te scheuren en een veiligheidszone op te richten, waarbij de brandweer van de westkust samen zou smelten met reeds bestaande politiezone Westkust. Het zou een primeur in België hebben betekend.Een tijdje daarvoor had de burgemeester van het naburige Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (LDD), al keet geschopt binnen Hulpverleningszone 1. Hij pikte het niet dat de gemeentelijke kost voor Middelkerke in tien jaar tijd zou verdubbelen. "Middelkerke is de vierde grootste geldschieter in de Zone 1 terwijl wij enkel een vrijwilligerskorps hebben", was zijn argument. Uiteindelijk sloot hij een deal met de westkustburgemeesters van Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. Middelkerke zou opgaan in hun voorgestelde veiligheidszone met eengemaakte brandweer en politie.Er werd zelfs een grote persconferentie aan gewijd in het Nieuwpoortse stadhuis. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche noemde het 'een kwestie van tijd' vooraleer de veiligheidszone een feit zou zijn. Alleen: de wet laat dit niet toe. Er mogen maximaal 32 brandweerzones bestaan in ons land en een extra 'Veiligheidszone Westhoek' zou nummer 33 hebben betekend. Lobbywerk bij recent uitgetreden minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om een nieuw Koninklijk Besluit uit te vaardigen om dat aantal te verhogen en die uitzondering toe te staan, bracht geen zoden aan de dijk.Opnieuw naar af: de financiële impasse"Heel jammer, want wij waren vastberaden om onze eigen koers te varen", zegt Vanden Bussche. "We moeten dus verder met de huidige situatie, waarbij we nog steeds tot Brandweer Westhoek behoren. Er is echter nog steeds geen enkele consensus over de budgettaire verdeelsleutel en het water is diep. Volgens onze berekeningen betalen wij vijf procent te veel. Koksijde is zogezegd een rijke gemeente, maar wij moeten waken over het belastinggeld van onze burgers", aldus Vanden Bussche. Indien er geen oplossing wordt gevonden, zo is bij wet vastgelegd, moet de gouverneur de verdeelsleutel bepalen. Volgens Vanden Bussche zal dat onvermijdelijk zijn gebeuren. Overigens, niet toevallig loste Brandweer Westhoek donderdag ook een vacature voor zonecommandant. De huidige interim-commandant Kristof Dorné van Koksijde zou zich kandidaat stellen.Jean-Marie Dedecker (LDD), de Middelkerkse burgemeester, betreurt veel minder dat er geen veiligheidszone komt met de kustgemeenten. Brandweer Middelkerke blijft onderdeel van Hulpverleningszone 1. "Op mijn vraag is er een doorlichting gekomen van de Hulpverleningszone 1 door een extern bureau. Het resultaat is dat alle veranderingen en extra kosten voor de komende jaren worden geschrapt. Het houdt in dat we de komende jaren geen extra cent hoeven te betalen met Middelkerke en dat is een goede zaak. Zo sparen we maar liefst een miljoen euro uit. Als dit eerder het geval was geweest, had ik nooit uit de zone willen stappen", besluit Jean-Marie Dedecker.(BB)