Om 11 uur had de verantwoordelijke steward al 800 mensen geturfd die de Izegemse markt verlaten hadden, terwijl het er op dat moment gezellig druk was. Het aantal bezoekers zal dus een stuk boven de duizend gedoken zijn.
...

Om 11 uur had de verantwoordelijke steward al 800 mensen geturfd die de Izegemse markt verlaten hadden, terwijl het er op dat moment gezellig druk was. Het aantal bezoekers zal dus een stuk boven de duizend gedoken zijn.De schepen was vol lof voor de discipline die de mensen aan de dag legden. "De richtlijnen worden goed gevolgd, al moet er soms uiteraard nog een woordje uitleg gegeven worden. Het is niet evident dat je niet mag terugkeren als je iets vergeten bent. De aanwezige stewards wijzen de mensen erop, ze moeten dan het blokje om doen en onder de centrumbrug terugkeren naar de ingang."Die ingang situeerde zich ter hoogte van Elektro Vervaecke, de uitgang aan de voet van de centrumbrug. De steward aan de uitgang had er een dubbele taak: tellen hoeveel mensen de markt verlieten en het voetpompje bedienen om de mensen te voorzien in ontsmettingsgel. "Het is 11 uur en ik heb hier nu al 800 mensen geteld, we gaan straks vlot boven de duidend gaan."Ook Kris Vandenberghe, voorzitter van het marktcomité, maar aanwezig in de hoedanigheid van steward, klonk opgetogen. "Hoeveel er effectief verkocht is, dat weet ik niet. Maar de mensen hebben duidelijk hun markt gemist. Ze zijn in groten getale afgekomen. We moeten hier nu en dan de mensen wat corrigeren. Vooral oudere mensen proberen zich wel eens een weg naar buiten te banen tussen twee kramen, maar dat mag dus niet. Maar hoedje af ook voor het werk dat de mensen van het stadsbestuur hebben gerealiseerd."