Later kreeg het café verschillende namen. Van café De Recital in de jaren negentig en later Labyrint tot uiteindelijk De Vlaming. Bijna twee jaar geleden ging het café failliet en sindsdien staat het leeg. Eigenaar Frankie Duverger m...

Later kreeg het café verschillende namen. Van café De Recital in de jaren negentig en later Labyrint tot uiteindelijk De Vlaming. Bijna twee jaar geleden ging het café failliet en sindsdien staat het leeg. Eigenaar Frankie Duverger maakt er na de renovatie residentie Tante Renée van. "Mijn tante Renée Thijs verblijft in het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in Wervik", zegt Frankie. "Haar ouders waren lang geleden de uitbaters van Ons Huis. Tante Renée (bijna 94 jaar, red.) was getrouwd met mijn oom wijlen Roger Duverger."De gevel staat op de inventaris Onroerend Erfgoed. Architect Pol Vandamme tekende de plannen. Er is ook een feestzaal. "Die ruimte zal een volledige renovatie en make-over ondergaan en terug als feestzaal te huur zijn", aldus bouwheer Frankie Duverger. "Er is gekozen om met respect voor het verleden een nieuwe invulling te geven aan overtollig geworden patrimonium. De werken zullen starten na het bouwverlof."In het pand bevonden zich lang geleden ook de kantoren van de liberale mutualiteit en vakbond. Er is daar zelfs nog een bibliotheek geweest. De coöperatieve Ons Huis verkocht het gebouw destijds aan Frankie Duverger. (EDB)