"Nu zijn er 355 parkeerplaatsen en dat verminderen we naar 311. Daarvan zijn er 139 openbare en 172 plaatsen voor een oprit", zegt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). "We hebben 89 panden zonder persoonlijke parkeerplaats geteld. Die mensen zullen met een bewonerskaart kunnen parkeren op een van de 139 openbare plaatsen."
...

"Nu zijn er 355 parkeerplaatsen en dat verminderen we naar 311. Daarvan zijn er 139 openbare en 172 plaatsen voor een oprit", zegt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). "We hebben 89 panden zonder persoonlijke parkeerplaats geteld. Die mensen zullen met een bewonerskaart kunnen parkeren op een van de 139 openbare plaatsen.""We stellen voor om voor de bezoekers een blauwe zone in te voeren. Dat zal kaderen in een ruimer parkeerbeleid. In de vernieuwde Dumontwijk willen we het zoekverkeer zoveel mogelijk vermijden. Dat is nu al sterk gedaald sinds de rijrichtingen er grondig zijn gewijzigd. Aan die verkeerscirculatie veranderen we niets. We behouden het principe van een woonerf waar er maximum 20 kilometer per uur mag gereden worden. Voetgangers en fietsers horen op de rijweg.""De Dumont- en Bortierlaan leggen we aan in uitgewassen beton en de Halmenstraat in zandkleurige kleiklinkers", vervolgt Janssens. "In de vele groene plekjes plaatsen we extra zitbanken. Net zoals in de Visserslaan en Witte Berglaan installeren we ook in de rest van de woonbuurt dezelfde LED-straatverlichting. En het afval hoort op een afvaleiland dat we voorzien op de hoek van de Bortierlaan-Dumontlaan-E. D'Arripelaan." De eerste fase van de werken zal twee jaar duren en kost 3 miljoen euro waarvan de gemeente 600.000 euro zal betalen. De rest is voor rekening van de IWVA."Ik ben tevreden dat het plan grotendeels behouden is gebleven", zegt oud-schepen en huidig oppositieraadslid Johan Blieck (CD&Vplus). In de vorige bestuursperiode heeft hij dat dossier vormgegeven maar er werd toen onder meer gestruikeld over het parkeerbeleid in de Dumontwijk. "Het parkeren is nu op maat van de bewoners en daarmee heb ik geen probleem", vervolgt Blieck. "Door de vernieuwing van de riolen zal het grondwater stijgen waardoor kelders die niet goed gedicht zijn, dreigen onder water te lopen. De Dumontwijk blijft een woonerf waar de maximale snelheid 20 kilometer per uur is. Dat zal de gemeente moeten afdwingen, want nu rijdt daar bijna niemand zo traag.""Ik maak me ook zorgen over het verdwijnen van 200 parkeerplaatsen. Welk alternatief biedt de gemeente? Tot slot hebben enkel bewoners zonder oprit of garage recht op een bewonerskaart in de Dumontwijk. Wat met grote gezinnen die wel een oprit en garage hebben maar die geen ruimte genoeg hebben om hun wagens te stallen op het eigen terrein?"Het bestuur schrijft momenteel een nieuw parkeerbeleid uit. "De heraanleg van de Dumontwijk gebeurt gefaseerd, straat per straat", besluit schepen Janssens."De bewoners en bezoekers zullen dus geleidelijk aan kunnen wennen aan het feit dat de Dumontwijk geen randparking meer is. We zullen na de werken het bord 'uitzonderlijk plaatselijk verkeer' plaatsen om het zoekverkeer te ontmoedigen."DAS had tijdens de gemeenteraad geen enkele opmerking over het dossier Dumontwijk. Iedereen keurde de geplande werken goed. (GST)