"We krijgen steeds warmere zomers. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het lokale bestuur een belangrijke en sterke rol speelt in de lokale aanpak hiervan. We willen ook op het vlak van hitte voorbereid zijn", zegt burgemeester Simon Lagrange.
...

"We krijgen steeds warmere zomers. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het lokale bestuur een belangrijke en sterke rol speelt in de lokale aanpak hiervan. We willen ook op het vlak van hitte voorbereid zijn", zegt burgemeester Simon Lagrange.Een eerste luik in het hitteplan is het inzetten op afkoelingsmogelijkheden. Inwoners krijgen tips om de eigen woning koel te houden. Buiten bieden de bestaande publieke groenzones en bosgebieden de ideale afkoeling. Deze zomer zullen de schaduwrijke wandel- en rustlocaties in Zulte dan ook extra uitgerust en in de kijker gezet worden. In de toekomst maakt de gemeente verder werk van de creatie van nieuwe publieke groenzones en bosgebieden: de uitbreiding van het Beukenbos en de bebossing van grote stukken woonuitbreidingsgebied. Op andere plaatsen zullen extra bomen worden aangeplant om schaduw te bieden. Voor afkoeling binnen kunnen inwoners in de kerkgebouwen terecht. De gemeente zal ook de raadszaal van het gemeentehuis hiervoor openstellen indien ze vrij is.Ten tweede wil de gemeente het tijdig drinken van water stimuleren. Zeker op warme dagen is het belangrijk om voldoende te drinken. Op termijn worden publiek toegankelijke drinkwaterfonteinen geplaatst in de gemeente. Momenteel laten de hygiënemaatregelen rond het coronavirus een normaal gebruik van de drinkwaterfonteinen niet toe.Ten slotte schenkt de gemeente extra aandacht aan de zorg voor kwetsbare groepen. Zo wordt het #ZulteHelpt-platform verder ontplooid. Dit werd opgericht bij het begin van de coronacrisis. De gemeente zal het verder gebruiken om ook buiten corona vraag en aanbod van hulp met elkaar in contact te brengen. Het Sociaal Huis wil ook mogelijke probleemsituaties tijdig opsporen. De belrondes naar senioren, alleenstaanden en kwetsbare groepen worden voortgezet en opgedreven in hitteperiodes. De gemeente kan hierbij rekenen op de steun van de lokale seniorenverengingen die hierin een rol spelen naar hun leden toe. Dit initiatief biedt niet alleen een antwoord op de hitte, maar ook op het probleem van eenzaamheid. Hiermee gaat de gemeente in op de vraag van gezondheidseconoom Lieven Annemans, die de lokale besturen oproept hier een tandje bij te steken.