Volgens burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) is het een bewijs van eerlijk bestuur. Voor Stefaan Standaert (Groen) is het een politiek Sinterklaasgeschenk voor een deel van de bevolking en de inlossing van een verkiezingsbelofte door Open VLD.
...

Volgens burgemeester Bart Van Hulle (Open VLD) is het een bewijs van eerlijk bestuur. Voor Stefaan Standaert (Groen) is het een politiek Sinterklaasgeschenk voor een deel van de bevolking en de inlossing van een verkiezingsbelofte door Open VLD. Meerderheid (Open VLD, N-VA en De Merlaan) tegen oppositie (CD&V, Groen en Vl. Belang) heeft de gemeenteraad beslist om aan meer dan 2.000 bedrijven in Maldegem na de terugbetaling van de belastingen op de economische bedrijvigheid over 2014 en 2015 nu ook die belastingen over 2016 en 2017 terug te betalen. Voor 2014 en 2015 was er een vernietiging van die belasting door de Raad van State. Voor 2016 en 2017 werd er geen verzet bij de Raad van State aangetekend.Als lid van de Open VLD oppositiepartij heeft Bart Van Hulle zich in de vorige bestuursperiode vastgebeten in die belasting op de economische bedrijvigheid."Omdat wij het een oneerlijke belasting vonden, hebben wij de heffing van die belasting over 2014 en 2015 met alle wettelijke middelen aangevochten. Met een vernietiging door de Raad van State viel het doek over het dossier. Wij hebben voor 2016 en 2017 geen verzet aangetekend omdat een zaak bij de Raad van State duur is en er toen ook nog geen uitspraak was over 2014 en 2015. Toen het arrest er was en de toenmalige meerderheid overging tot de terugbetaling van de belasting over die twee jaar hebben wij er bij de toenmalige CD&V - Groene meerderheid op aangedrongen om ook de belastingen over 2016 en 2017 aan de bedrijven terug te betalen. Een voorstel waarop niet werd ingegaan.""Nu wij deel uitmaken van de meerderheid willen wij als blijk van eerlijk bestuur de belastingen over 2016 en 2017 aan de bedrijven terugbetalen", verdedigde burgemeester Van Hulle. De oppositiepartijen (CD&V, Groen en VL. B) blijven de belasting op de economische bedrijvigheid verdedigen. "De Raad van State geeft in zijn arrest zelf aan dat de belasting op de economische bedrijvigheid een eerlijke belasting is. Onze belasting werd vernietigd omdat die strijdig was met het gelijkheidsprincipe. Bedrijfsleiders die buiten Maldegem wonen moeten een hoger tarief betalen dan zij die in Maldegem wonen. Een aanpassing van het reglement was voldoende om die belasting te behouden.""Met de terugbetaling van die belastingen speelt de meerderheid sinterklaas voor een deel van de bevolking en krijgt Open VLD de kans om een van zijn verkiezingsbeloften in te lossen", reageerde Stefaan Standaert (Groen).Voor Groen moet het gemeentebestuur geen sinterklaas spelen voor een deel van de bevolking maar voor de hele bevolking. "Wij stellen voor om de personenbelasting van alle Maldegemse belastingbetalers te verlagen. Daarnaast willen wij ook dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden verlaagd voor alleenstaanden en gezinnen met een inkomen uit de laagste categorie of die van een vervangingsinkomen moeten leven. Dat zou geen 800.000 euro kosten", geeft Stefaan Standaert als alternatief. (Leopold Veirman)