In 1993 werden twee regionale zenders opgericht door onder andere Roularta: West-Vlaamse Televisie (WTV) die vanuit Kuurne het zuiden van de provincie dekt, en Focus, vanuit Jabbeke, voor het noorden. Sinds 2002 zitten de twee zenders in Roeselare onder één overkoepelende exploitatiemaatschappij: de Regionale Media Maatschappij (RMM). Die verzorgt de faciliteiten van de twee West-Vlaamse zenders met de gezamenlijke programmatie.
...

In 1993 werden twee regionale zenders opgericht door onder andere Roularta: West-Vlaamse Televisie (WTV) die vanuit Kuurne het zuiden van de provincie dekt, en Focus, vanuit Jabbeke, voor het noorden. Sinds 2002 zitten de twee zenders in Roeselare onder één overkoepelende exploitatiemaatschappij: de Regionale Media Maatschappij (RMM). Die verzorgt de faciliteiten van de twee West-Vlaamse zenders met de gezamenlijke programmatie. Vanuit strategische overwegingen besliste Roularta eerder dit jaar om uit RMM te stappen. Focus had gedacht dat die Roularta-aandelen gelijk verdeeld zouden worden onder de twee achterliggende vzw's, die tot op dat moment elk 25 procent van de aandelen hadden. Maar WTV kocht ze allemaal op. "Zonder overleg met Focus", zegt Philip Dockx van vzw Focus. Daardoor bezit Focus nu een kwart van de aandelen en WTV driekwart. WTV werd zo hoofdaandeelhouder én tegelijk exploitatiemaatschappij, Focus werd ineens een minderheidsaandeelhouder. "Dat was voor ons, samen met de nieuwe zendvergunningen, de aanleiding om gesprekken te voeren met WTV over onze toekomstige samenwerking."Focus wou sowieso al een nieuw inhoudelijk project. "We scoren nog altijd goed, maar we kunnen niet ter plaatse blijven trappelen", zegt Philip Dockx. "Er gebeurt van alles in de media op vlak van video, smartphones en digitale service. Onze dagelijkse lus op televisie is nog altijd een goede formule, maar in de toekomst is veel meer nodig dan een klassiek journaal. Het is in elk geval niet meer onze taak om zelf exploitant te spelen voor onze regionale zender. We zijn op die manier veel te veel met cijfers en besparingen bezig in plaats van met ons nieuwsprogramma."Voor dat 'fris en nieuw project' wil Focus het liefst verder samenwerken met WTV. "Sommigen stellen het voor alsof WTV en Focus één gezamenlijke regionale tv-zender vormen, maar dat is niet zo", zegt Philip Dockx. "Focus en WTV zijn twee regionale tv-zenders, zoals het decreet dat voorschrijft."Het gaat dus sowieso om een samenwerking, en mogelijk is dat in de toekomst vanuit een andere locatie. "We overwegen inderdaad om een hub uit te bouwen in Jabbeke. We hebben daarover een schriftelijk akkoord met de gebroeders Coulier van acTVty", legt Philip Dockx uit. "Laat ons proberen om twee sterke nieuwsmerken in de markt te zetten in West-Vlaanderen, indien mogelijk met een verdere samenwerking op de werkvloer." Voor Focus gaat het aan de onderhandelingstafel op dit moment niet snel genoeg. Raadslieden van beide vzw's voeren nu juridische gesprekken over hoe het verder kan of moet. "Wij streven er naar dat alles over enkele maanden op zijn pootjes terecht komt", aldus Dockx. Het nieuwe project van Focus zou dan begin volgend jaar kunnen worden gelanceerd.Bij vzw WTV bevestigt men dat de gesprekken lopen. Maar om de onderhandelingen niet te bemoeilijken, geven ze liever geen commentaar. Dat Focus overweegt om met een hub vanuit Jabbeke te werken, maakt niet zoveel indruk. "Dat is een detail in de samenwerking," aldus Luc Desomer van WTV.