Tijdens deze feestelijke gebeurtenis werden de gedoopten van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet. De plechtigheid we...

Tijdens deze feestelijke gebeurtenis werden de gedoopten van het afgelopen jaar in de bloemetjes gezet. De plechtigheid werd geleid door pastoor E.H. Johan Loones, diaken Stijn Hantson en Dirk Nollet. De ouders kregen na de viering een droomvanger mee naar huis, waarin verschillende symbolen zijn verwerkt: een cirkel (de wereldbol) met daarin een vis (symbool van de eerste christenen); een hand als symbool dat God ons draagt; het kruis met hartje dat staat voor Jezus, een hart voor deze wereld; en een duif als de Geest van Liefde, de kracht die in zorg en aandacht mensen met elkaar verbindt. (JS-foto JS)