Burgemeester Marc Vanden Bussche betreurt dat de gesprekken tijdens het overleg met Fedasil donderdag alweer op niets zijn uitgedraaid. "Onvoorstelbaar dat Fedasil niet begrijpt waarom het zo belangrijk is dat alle bewoners van het centrum worden getest", zucht hij. "Ik draag de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van al onze inwoners. Momenteel zij de besmettingen in Koksijde heel erg laag, quasi nul! In het asielcentrum zijn al eerder mensen covid-19-positief getest, en dan is het toch maar logisch dat ik vraag dat iedereen daar wordt getest, zeker wanneer ze kinderen naar onze scholen willen sturen. Maar dat ziet Fedasil als een vorm van discriminatie."
...

Burgemeester Marc Vanden Bussche betreurt dat de gesprekken tijdens het overleg met Fedasil donderdag alweer op niets zijn uitgedraaid. "Onvoorstelbaar dat Fedasil niet begrijpt waarom het zo belangrijk is dat alle bewoners van het centrum worden getest", zucht hij. "Ik draag de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van al onze inwoners. Momenteel zij de besmettingen in Koksijde heel erg laag, quasi nul! In het asielcentrum zijn al eerder mensen covid-19-positief getest, en dan is het toch maar logisch dat ik vraag dat iedereen daar wordt getest, zeker wanneer ze kinderen naar onze scholen willen sturen. Maar dat ziet Fedasil als een vorm van discriminatie.""Toen wij een aantal weken geleden vroegen om Koksijdse kinderen te testen die terugkeerden van een reis uit Italië, hadden die ouders daar helemaal geen probleem mee. Precies omdat ik elk risico op een coronabesmetting wil vermijden, is er beslist dat geen enkele bewoner het opvangcentrum nog mag verlaten voor ze op corona zijn getest. Nu is gebleken dat Fedasil, achter mijn rug om, toch kinderen naar onze scholen heeft gestuurd. Vier kinderen zijn naar Oostendse scholen gegaan, één kind in de gemeenteschool van Koksijde en één kind in de gemeenteschool van Oostduinkerke. Gelukkig heeft de directeur mij verwittigd! De twee kinderen werden getest en bleken allebei positief! Ik mag er niet aan denken welke gevolgen dit zou kunnen hebben als we die kinderen op school zouden hebben toegelaten!""Het stoort mij geweldig dat Fedasil blijft ontkennen dat er een probleem zou kunnen zijn en dat ze het burgemeestersbesluit niet respecteren. We wachten nog altijd op hun 'plan' en op de dag dat ze eindelijk orde op zaken gaan stellen. Mijn enige betrachting is het centrum coronavrij houden. De gemeente heeft zelfs voorgesteld om alle coronatesten te betalen! Ik wacht nu op een reactie van Volksgezondheid. Momenteel zijn onze advocaten een juridisch dossier aan het voorbereiden, zodat we dinsdag naar de rechtbank kunnen stappen. We hopen dat intussen onze vraag toch ingewilligd wordt. Ook zal er verscherpt politietoezicht zijn aan het opvangcentrum.""Wij volgen de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid", zegt woordvoerder Benoit Mansy van Fedasil. "Het is niet noodzakelijk alle bewoners te laten testen. Hier gelden dezelfde regels als voor de rest van de bevolking." Fedasil ontkent dat er positief geteste kinderen naar school gingen. "Er zijn geen kinderen uit het asielcentrum in Koksijde naar school geweest, wel enkele naar de OKAN-klas in Oostende. De test waarbij twee kinderen positief testten, gebeurde mogelijk met de bedoeling ze weer naar school te kunnen sturen, maar zij zijn nooit op school geweest." "De positief geteste kinderen verblijven nu in afzondering in het asielcentrum", gaat Mansy verder. "In elk asielcentrum beschikken wij over afzonderingskamers. We vinden het belangrijk om in Koksijde dezelfde regels te hanteren als in de andere opvangcentra. Asielzoekers zijn gewone mensen en moeten niet gestigmatiseerd worden. We proberen ze te behandelen als de andere mensen in België."Toch zijn er ook andere instellingen waar iedereen getest wordt, zoals woonzorgcentra. Daar spreekt men toch ook niet van stigmatisering? "In een rusthuis verblijven veel kwetsbare mensen", legt Benoit Mansy uit. "Dat is niet het geval bij ons. Bij het uitbreken van de crisis hebben wij een lijst opgemaakt met alle kwetsbare mensen in onze centra. Zij verblijven daar nu niet meer, maar in individuele huizen. Bovendien is de situatie in de asielcentra onder controle, wij hebben nergens een groot aantal besmettingen. In Koksijde loopt de samenwerking met het gemeentebestuur niet zo vlot als anders. Maar wij zijn een federale instelling en onze aanpak is gemeld aan de bevoegde ministers."