Door Els Deleu
...

Door Els DeleuDe nieuwe woonzorgcampus omvat woonzorgcentrum De Zon met 96 bedden, een wijkcentrum en 24 flats die vallen onder het sociaal huurbesluit. Het ontwerp werd getekend door architecten van B2Ai met gebouwen die verspreid staan over de campus, om het gevoel van een dorp in een dorp te creëren.Deze week namen de 48 bewoners van woonzorgcentrum Lichtendal in Kortrijk hun intrek in De Zon. Het gebouw waar Lichtendal gevestigd was staat te koop voor ruim vier miljoen euro en moet gebruikt worden door een dienst voor openbaar nut. Donderdag verhuizen ook 16 bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef."Daar willen we na de zomer starten met de voorbereidende werken", stelt schepen Philippe De Coene (SP.A). "We hopen van de nieuwbouw daar in 2022 in gebruik te nemen. Van de 32.000 vierkante meter beschikbare ruimte, wordt zo'n 20.000 vierkante meter benut als groene zone. Bij het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef komt een park voor de buurt en de wijk." In een latere fase komen er in De Zon in Bellegem nog 32 bewoners bij. Het wijkcentrum en de 24 sociale flats op woonzorgcampus Bellegem zouden per 1 september in gebruik genomen worden.De werken aan de nieuwe woonzorgcampus in Bellegem startten in juni 2016. De bouw nam ondanks de tegenslag van het faillissement van de oorsponkelijke aannemer Gabecon drie jaar in beslag. "Dankzij een snelle tussenkomst van OCMW Kortrijk kon de firma Stadsbader uit Harelbeke een vlotte doorstart maken en de bouwwerken tot een goed einde brengen." De totale kostpijs van de woonzorgcampus in Bellegem bedraagt 22 miljoen euro. Daarvan was 16,5 miljoen euro nodig voor het woonzorgcentrum, 4,8 miljoen euro voor de sociale flats en 705.000 euro voor het wijkcentrum. "Momenteel werken er op de woonzorgcampus zo'n 60 mensen, goed voor zo'n 30 full time equivalenten", stelt directeur van De Zon Jan Goddaer. "Als alles in gebruik genomen is, zullen hier zo'n 100 mensen werken.""Dit zal echter geen gevolgen hebben voor de buurt", verzekert schepen De Coene. "Bewoners van de flats die over een wagen beschikken, personeelsleden en eventueel nog bezoekers kunnen parkeren in de kelder onder het gebouw, waar ook een grote fietsenstalling is. Ook alle leveringen zullen via de kelder gebeuren. Alles wordt aangevoerd met liften van uit de kelder." Bovengronds zijn nog 50 parkeerplaatsen voorzien. Het wijk- en het woonzorgcentrum staan ook open voor de buurt en het Zomerplein moet het dorpsleven extra zuurstof geven. "Ook voor mensen met dementie is sociaal contact belangrijk, maar mentale rust is nodig om zich te kunnen oriënteren. In de Zon wil men het kleinschalig genormaliseerd wonen aanbieden. Het woonzorgcentrum is ingedeeld in verschillende woonhuizen. "Er zijn er twee per verdieping. Op het gelijkvloers zullen bewoners met een fysieke zorgvraag verblijven. Op het eerste en het tweede verdiep verblijven de mensen met dementie of jongdementie." Per leefentiteit is er telkens een bel om er binnen te gaan. Ook aan de kamers zelf is er een bel. "We behandelen onze bewoners als volwassenen. Een personeelslid van het centrum is ook iemand die er op bezoek gaat en belt aan." Jan legt uit dat de organisatie zich aanpast aan de noden en de wensen van de bewoners: "Er zijn hier geen regels maar we werken volgens principes."In de architectuur werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke noden van bewoners. Zo zorgen contrasterende kleuren op deurlijsten en klinken voor herkenning. Ook de geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum draagt bij tot oriëntering. Natuurfotograaf Tom Linster zorgde voor rustgevende natuurbeelden die verwerkt zijn in grote lichtbakken die als oriëntatiepunt kunnen dienen.Van de 24 sociale flats zijn er 20 voorbehouden voor senioren en vier voor mensen met een meervoudige problematiek. Vanaf september nemen daar de eerste bewoners hun intrek. Ook het wijkcentrum opent op 1 september. "We willen vraaggericht werken, dat is het tegengestelde als in huidige dienstencentra", vertelt centrumleidster Lieselot De Vlieger. "Het is de bedoeling dat mensen en verenigingen zelf met voorstellen naar ons toe komen. We willen ook de kaart van de gezinnen met kinderen trekken en bieden vanaf 18 september ook kindvriendelijke maaltijden aan op woensdag." Het gebruik van het zaaltje kan volgens de gebruikersovereenkomsten in de oc's en in overleg met oc De Wervel. Er komt ook een pedicurelokaal, een wassalon en een balie die een centraal aanspreekpunt moet komen voor informatie en tegemoetkomingen, zodat de Bellegemnaren niet telkens naar het stadscentrum van Kortrijk moeten komen.