1. Een trambus is toch gewoon een lange bus?
...

1. Een trambus is toch gewoon een lange bus? In sommige opzichten wel, in andere niet. Het is inderdaad zo dat een trambus geen sporen of bovenleidingen nodig heeft. Verder ziet het gevaarte er eerder uit als een tram dan als een bus. Het hoogteverschil met het perron is veel kleiner en de rit is comfortabeler dan die met een bus. De frequentie van de ritten ligt ook hoger en er komen borden met railtime reisinformatie. Bovendien zal de trambus gratis, of op zijn minst goedkoper zijn dan de bus. Het vervoersmiddel is ook veel ecologischer dan een vervuilende dieselbus.Kortrijk zou de eerste West-Vlaamse stad zijn waar de trambus effectief zou rond rijden. Dat brengt natuurlijk heel wat prestige met zich mee, iets dat zonder twijfel mee speelt in de beslissing van het stadsbestuur. Maar daar komt bij dat de vraag vanop 't Hoge naar een deftige verbinden met het station enorm is. Vooral hogeschool Vives en universiteit Kulak zien hun studenten dagelijks als sardienen in blik aankomen op de campus. Zij smeken al jaren om een oplossing. Hetzelfde geldt voor het ziekenhuispersoneel van AZ Groeninge.Wie tijdens de spitsuren ergens anders hoopt op te stappen dan aan het station is eraan voor de moeite. De overvolle bussen stoppen niet. Volgens een studie die de stad bestelde zou er een toename komen van maar liefst 756.000 reizigers per jaar eens de trambus er is. 156.00 van die reizigers zouden de trambus nemen voor het werk, 269.500 voor school en 59.000 om te gaan shoppen. De schepen rekent erop dat mensen die in de industriezone op 't Hoge werken de trambus zullen nemen voor zakenlunches in het centrum. De trambus moet ook van de Park + Ride aan Kortrijk Xpo een succes maken, iets dat tot nu toe uitbleef omdat mensen veel te lang moeten wachten op een bus naar het centrum.De trambus zou rijden tussen de achterkant van het station, waar nu een voorlopige busterminal is en 't Hoge. Er komen twee lijnen gebundeld doorheen de Doorniksewijk (waar eenrichtingsverkeer zal gelden in de richting van het centrum) tot aan de President Kennedylaan, daarna splitsen ze zich. Eentje loopt tot aan AZ Groeninge en eentje tot aan de campussen van hogeschool Vives en universiteit Kulak. Beide zijn eindhaltes, daarna rijdt de trambus terug naar het station.De precieze locaties van de haltes moeten nog bepaald worden. Wel al zeker is dat er vier gemeenschappelijke haltes zouden komen. Een aan het station, een aan de Loofstraat, een op Walle en eentje aan Halve Jan. Lijn een doet dan eerst nog de Park + Ride aan alvorens te stoppen in AZ Groeninge. De andere lijn gaat rechtstreeks naar Vives en Kulak.Er zouden minimum zes trambussen per uur vertrekken tijdens de spitsuren en drie tijdens de daluren. Dat wil dus zeggen dat er in de spits om de vijf minuten een verbinding is. Waar de huidige buslijnen er gemiddeld 20 minuten over doen om 't Hoge te bereiken zou dat met de trambus in de helft van de tijd moeten kunnen.Er werden verschillende tracés onderzocht. Naast de Doorniksewijk werden onder andere in de Weggevoerdenlaan, de Condédreef, de Sint-Sebastiaanlaan en de Gillonlaan de mogelijkheden bekeken. De Weggevoerdenlaan en de Condédreef vielen heel snel af. Beide trajecten vragen immers om twee nieuwe bruggen, een over de R8 en een over de E17 en dat is niet betaalbaar. De Sint-Sebastiaanslaan is dan weer een woonwijk. Er zouden dus te weinig potentiele reizigers langs komen.De Gillonlaan op zijn beurt zorgt dan weer voor een te grote afstand. Daardoor zou de trambus te lang over het traject doen en dus zijn nut verliezen. Bovendien bleek draaien op sommige punten van dat traject onmogelijk. De Doorniksewijk bleef dus over als enige logische optie. Het is de kortste, snelste en goedkoopste route.Inderdaad, in het beste geval zou er anderhalf jaar hinder zijn. Om het traject van de trambus vlot te laten verlopen wordt de Doorniksewijk een eenrichtingsstraat, ofwel tot aan de Loofstraat ofwel tot aan het kruispunt met studentencafé 't Kanon. Beide opties zijn nog mogelijk. Daarnaast moet het kruispunt met de Wandelweg aangepast worden om de trambus te kunnen laten draaien. Ook de verkeerslichten aan de Loofstraat hebben een aanpassing nodig. De trambus moet immers sneller groen krijgen.Maar het zijn de aangekondigde rioleringswerken die voor de meeste hinder zullen zorgen. De straat werd nochtans drie jaar geleden al eens voor bijna een jaar open gebroken, maar volgen de schepen ging het toen om heel dringende problemen. Door verschillende lekken in de waterleiding waren zinkgaten volgens hem een realistisch probleem. Omdat er toen geen tijd was om een plan op te stellen voor rioleringswerken, moet dat nu nog gebeuren.De werken zouden ten vroegste starten in 2022. De schepen belooft dat ze gefaseerd zullen zijn (dus de hele straat zou niet in een keer afgesloten worden) en weekend- en avondwerk moet ervoor zorgen dat er 'slechts' anderhalf jaar hinder is. Daarna belooft hij er 30 jaar geen werken meer uit te voeren.Omdat de Doorniksewijk een eenrichtingsstraat wordt, zouden er in theorie geen parkeerplaatsen mogen sneuvelen. Ze zullen uiteraard wel verplaatst moeten worden. Naar waar is nog niet duidelijk, maar schepen Weydts belooft overleg met de handelaars daarover.Er is zou nog voldoende ruimte zijn voor fietsers na de werken in de Doorniksewijk. Zij mogen de straat in twee richtingen blijven gebruiken, al moeten ze die wel delen met de trambus. Er komt geen apart fietspad. De schepen ziet er wel liefst alleen zogenaamd 'bestemmingsverkeer' langs komen. Fietsers die dus wonen, werken of winkelen in de Doorniksewijk. Het doorgaand fietsverkeer naar 't Hoge zal gevraagd worden gebruik te maken van een alternatieve fietsroute parallel aan de Doorniksewijk langs de Sint-Sebastiaanslaan.De stad trok in eerste instantie drie miljoen euro uit, enkele maanden later trokken ze dat op naar zes miljoen, om te tonen dat het hen menens is. Dat geld zou vooral naar de aanpassingswerken in de Doorniksewijk gaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer beloofde ondertussen al 4.5 miljoen. Maar de grootste investeerder, vervoersmaatschappij De Lijn, geeft tot nu toe niet thuis. Zij zouden 12 miljoen moeten investeren om 12 trambussen aan te kunnen kopen en zullen nog eens 0.5 miljoen euro per jaar extra uitbatingskosten hebben.De schepen maakt zich sterk dat De Lijn haar wagenpark sowieso moet vernieuwen, de vervuilende diesels zullen immers verboden zijn tegen 2025. Twaalf nieuwe bussen kosten wel 'slechts' 6 miljoen. Maar de schepen liet ook meteen weten dat de stad 'creatief kan zijn met budget', daarmee zet hij de deur op een kier voor extra investeringen.Eigenlijk niet. Zo lang De Lijn de nodige budgetten niet toezegt zit er geen schot in de zaak. Maar het stadsbestuur is vastbesloten om het project te doen slagen.Er is al overleg geweest met enkele belanghebbenden. De schepen beloofde bovendien dat er een adviesgroep zal worden opgericht. Unizo Kortrijk bestelde ondertussen een studie bij hogeschool Vives om te bekijken of een trambus de stad echt zo veel voordeel zou opleveren. "Dit is geen studie die voor of tegen de trambus is", klinkt het daar. "De vraag die het onderzoek probeert te beantwoorden is indien de trambus er komt, hoeveel interesse is er in de trambus en wat is nodig om zoveel mogelijk mensen te laten gebruik maken ervan. Zodat er echt een impact is op de mobiliteit en de stad." De onderzoekers zullen bezoekers van het centrum, werkgevers en bedrijven op 't Hoge, bezoekers van AZ Groeninge, handelaars in de Doorniksewijk, non-profit bedrijven op 't Hoge, inwoners rond het tracé van de trambus, onderwijsinstellingen en bezoekers van Kortrijk Xpo en Kinepolis ondervragen om die vraag te beantwoorden.(Annelies Nollet)