Wie vanaf nu een afspraak heeft in het havengebouw in de Slijkensesteenweg passeert bij het binnenkomen de Safe Henk veiligheidsmuur. Twaalf cartoons van veiligheidsmascotte Safe Henk wijzen de medewerkers en de bezoekers op verschillende veiligheids- en gezondheidstopics.
...

Wie vanaf nu een afspraak heeft in het havengebouw in de Slijkensesteenweg passeert bij het binnenkomen de Safe Henk veiligheidsmuur. Twaalf cartoons van veiligheidsmascotte Safe Henk wijzen de medewerkers en de bezoekers op verschillende veiligheids- en gezondheidstopics. "De originele cartoons krijgen een prominente plaats in de hoofdingang van het havengebouw omdat veiligheid, gezondheid en milieu onze belangrijkste prioriteitsstelling zijn", zegt havenvoorzitter Charlotte Verkeyn. "We werken hard om een bedrijfscultuur te ontwikkelen waarbij de veiligheid en gezondheid van de mensen die in ons havengebied werken altijd op de eerste plaats komt. Via allerhande acties willen we dat inbedden in het DNA van Haven Oostende."Via on-the-job training, toolbox meetings en opleidingen sensibiliseert Haven Oostende haar medewerkers om dagelijks aandacht te besteden aan een veilige werkomgeving. Maandelijks wordt rond een bepaald thema gewerkt. Om die thema's op een luchtige manier te brengen werd Safe Henk in het leven geroepen. Cowboy Henk werkt in Haven Oostende, maar is daar absoluut géén cowboy. Via cartoons vestigt Safe Henk de aandacht op specifieke situaties. "Eén van de belangrijkste automatismen die we aanleren bij onze medewerkers is het melden van onveilige situaties", zegt CEO Haven Oostende Dirk Declerck. "Zo worden risicovolle situaties opgespoord, aangepakt en vermindert het risico op ongevallen. De samenwerking met cartoonist Herr Seele is spontaan gegroeid. Herr Seele begrijpt waar Haven Oostende naartoe wil en denkt actief mee over hoe de veiligheidsboodschappen bij onze werknemers blijven hangen." (GLO)