Eerstdaags zitten de burgemeesters van Ardooie, Pittem en Meulebeke samen zond de mogelijkheid om een zwembad te realiseren voor de inwoners van deze drie gemeenten. Burgemeeste...

Eerstdaags zitten de burgemeesters van Ardooie, Pittem en Meulebeke samen zond de mogelijkheid om een zwembad te realiseren voor de inwoners van deze drie gemeenten. Burgemeester Karlos Callens van Ardooie deelde dit mee ter gelegenheid van de algemene vergadering van de sportraad in Ardooie. "Ik was er al altijd voorstander van om onze inwoners zwemfaciliteiten te geven", aldus de burgemeester. "Maar een eigen bad bouwen lijkt vandaag niet meer haalbaar. Temeer omdat de subsidiëring van dergelijke grootschalige investeringsprojecten door de Vlaamse overheid slechts gebeurt als er intergemeentelijke samenwerking is." Volgende week zitten de drie burgemeesters samen rond het zwembad. Waar het project, indien het doorgaat, zou neergepoot worden is nog niet duidelijk. Karlos Callens merkt wel op dat er in Meulebeke al een bestaand bad is, maar dat dat aan renovatie toe is. (JM)