"We vieren onze nationale feestdag op een totaal andere manier dan gebruikelijk", aldus Claude Croes. "Een tijd als de Coronaperiode hebben wij nooit eerder beleefd. Dit veroorzaakte leed. Zeker bij families die een dierbare verloren en nie...

"We vieren onze nationale feestdag op een totaal andere manier dan gebruikelijk", aldus Claude Croes. "Een tijd als de Coronaperiode hebben wij nooit eerder beleefd. Dit veroorzaakte leed. Zeker bij families die een dierbare verloren en niet op een gepaste manier konden afscheid nemen van hun geliefde. We werden en worden allemaal geconfronteerd met beperkingen. De sociale ongelijkheid werd en wordt schrijnender in de maatschappij, er is een grote beperking van onze bewegingsvrijheid en er in stilte en eenzaamheid veel geleden.""Gelukkig sprongen in deze periode veel mensen in de bres voor elkaar. Op deze bijzondere dag wil ik een oproep doen. Ik zou graag een troostplek in onze gemeente tot stand brengen. Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is, waar je troost kunt vinden en samen met je buurt of gemeente bloembollen plant als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. In het voorjaar van 2021, als de bloemen groeien en bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en gedenken wij onze dierbaren. Goede tips voor een toegankelijke locatie zijn alvast welkom."(DRD)