In de naoorlogse periode, toen het puin al was geruimd en de mensen de toekomst weer een beetje rooskleurig tegemoet zagen, staken de vier pioniers de koppen bij elkaar om het Ledegemse sociale en culturele leven weer op gang te trekken met de oudere dorpsgenoten als doelgroep.
...

In de naoorlogse periode, toen het puin al was geruimd en de mensen de toekomst weer een beetje rooskleurig tegemoet zagen, staken de vier pioniers de koppen bij elkaar om het Ledegemse sociale en culturele leven weer op gang te trekken met de oudere dorpsgenoten als doelgroep. "Eigenlijk spreken we niet meer over een voorzitter en een penningmeester maar over een teamleider en een financieel verantwoordelijke", zo begint Jacques Verhulst zijn enthousiast betoog. Toen Albert Adam 65 jaar geleden het idee opperde voor een vereniging die zich zou toeleggen op de wat oudere generatie was dat concept zijn tijd ver vooruit. Het beginjaar voor de (nationale) Okra wordt in 1956 gesitueerd. "Aanvankelijk droeg de vereniging de naam KBG, Katholieke Bond voor Gepensioneerden, maar door het grote succes werd er een regionale en nationale overkoepeling gesticht, dit om de plaatselijke bonden te ondersteunen", legt Jacques uit. "Gewezen voorzitter Noël Sintobin beweerde dat er toen zowat 500 leden waren in Ledegem. En voor alle duidelijkheid: Ledegem telde toen ongeveer 4.000 inwoners! Maar toen was het anders. Jongeren waren aangesloten bij bijvoorbeeld KAJ, VKAJ, KSA, Chiro, ACW, ACV met allemaal één lokaal: De Gilde. Eenmaal op pensioen verliep de overstap naar KBG bijna automatisch."De vereniging groeide en kreeg wijkmeesters (nu contactpersonen), die onder meer de nationale Okra-magazines verdelen die vanuit Brussel toegestuurd worden. Ondertussen deden ze een babbeltje met de leden en konden ze de vinger aan de pols houden en vaststellen wat de vragen en noden waren. Geëngageerde voorzitters, zoals Marcel Casier en Antoine Masure timmerden op die manier verder aan de weg."Inspraak en eigen inbreng van de leden is zéér belangrijk", zeggen Erik en Jacques bijna in koor, als we naar hun engagement peilen. "En tegemoet komen aan de nood van georganiseerde samenkomsten voor de 55-plusser." En ze verwijzen naar een positieve leden-tevredenheidsenqûete van enkele jaren geleden. Er zijn ook uitdagingen: de toekomstige jonggepensioneerden hebben tegenwoordig mogelijkheden zat: ze zijn mondiger, kieskeuriger, hebben eigen vervoer. Het antwoord dat zij daarop bieden is niet min. "Er is een aanbod om van te snoepen", stellen ze. "Met reizen, fiets- en wandeltochten, voordrachten, kaarten, petanque, academie, ontspanningsnamiddagen, bedevaarten, zingeving, belangenbehartiging,... Okra staat voor Open-Kristelijk-Respectvol-Actief, daarin zijn open en actief zijn en blijven de sleutelwoorden."De volgende evenementen zijn de kaartclub-kampioenviering op 3 december (De Samenkomst) en het kerstfeest op 17 december (De Kring). (EDH)