In de naoorlogse periode, toen het puin al was geruimd en de mensen de toekomst weer een beetje rooskleurig tegemoet zagen, staken de vier pioniers de koppen bij elkaar om het Ledegemse sociale en culturele leven weer op gang te trekken met de oudere dorpsgenoten als doelgroep.
...