Tegen 2050 wil de West-Vlaamse provinciehoofdstad zelfs geen broeikasgassen meer uitstoten. Dat lukt enkel als alle Bruggelingen meewerken. Daarom lanceert het stadsbestuur de campagne 'zorgen voor morgen begint vandaag/teken ...

Tegen 2050 wil de West-Vlaamse provinciehoofdstad zelfs geen broeikasgassen meer uitstoten. Dat lukt enkel als alle Bruggelingen meewerken. Daarom lanceert het stadsbestuur de campagne 'zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst'. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal, met het fiat van de gementeraad, het nieuw Europees burgemeestersconvenant 2020-2030 ondertekenen, waarin hij zich engageert om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. De vorige doelstellingen heeft Brugge dit jaar evenwel niet gehaald. Aangezien de lokale overheid slechts verantwoordelijk is voor 1 procent van de CO2-uitstoot in de stad, beseft Dirk De fauw dat hij zijn engagement slechts kan waarmaken als alle Bruggelingen inspanningen leveren ten voordele van het klimaat.Tegen september 2021 moet milieuschepen Minou Esquenet uitpakken met een ambitieus klimaatplan. Op www.brugge.be/zorgenvoormorgen staat alle info over de klimaatambities en acties. Wie wil, kan zich registreren op deze site om mee te werken aan de opmaak van het klimaatplan. Pieter Boussemaere, docent bij Vives, maakte een lijst op met tien concrete klimaatacties.