Betekent dit dat de stadsdiensten steeds beter presteren? Ja, maar er spelen volgens Marc Carlier nog andere factoren mee: "Steeds meer Bruggelingen hebben de weg gevonden naar het stedelijk meldpunt én de gemeenteraadsverkiezingen ...

Betekent dit dat de stadsdiensten steeds beter presteren? Ja, maar er spelen volgens Marc Carlier nog andere factoren mee: "Steeds meer Bruggelingen hebben de weg gevonden naar het stedelijk meldpunt én de gemeenteraadsverkiezingen speelden een rol : onvrede werd deels gecapteerd door de kandidaten. Bovendien stelde onze ombudsdienst in 126 dossiers tekortkomingen vast. In de helft van de dossiers bleken de klachten terecht."Parkeerboetes"Het parkeerplan en de inning van de parkeerretributies door een privaat bedrijf blijven de belangrijkste bron van klachten (41). De behandeling van de bezwaren van chauffeurs die een verkeerde nummerplaat hebben ingegeven via sms of aan de parkeerautomaat zorgt voor frustraties. Daarnaast leidt (tijdelijk) personeelstekort bij stadsdiensten - vooral de wegendienst (23) en de politie - tot klachten. Bovendien hekelt de Bruggeling de gebrekkige communicatie (57 klachten) van de stad.Het jaarverslag ligt ter inzage in de dienst Ombudsman, het Huis van de Bruggeling, de gemeenteafdelingen, de bibliotheekfilialen en OCMW-dienstencentra. Info : www.brugge.be/ombudsman, Hoogstraat 9 in Brugge, 050 44 80 93. (SVK)