Birger Dassonneville werd op 19 juli 1992 geboren in Kortrijk en groeide op in Heule. Na zijn middelbare studies in Spes Nostra in Heule studeerde hij zes jaar in het Grootseminarie in Brugge; eerst vijf jaar filosofie en theologie en dan nog een jaar met meer praktische vakken en stageperiodes in verschillende sectoren. Na een ziekenhuisstage van een maand in AZ Sint-Jan vervulde hij van januari tot eind juni 2016 een stage als seminarist in Ardooie, Beveren en Koolskamp. Op 29 juni werd Birger tot diaken gewijd. "Normaal volgt de stap naar het priesterschap relatief snel maar ik ben dan twee jaar naar Rome vertrokken", begint Birger zijn verhaal. "Ik studeerde er theologie aan de Gregoriana. Dat is één van de kerkelijke universiteiten in Rome en is de universiteit van de Jezuïeten. Ik woonde er in het Belgisch College. Dat is de plaats in Rome waar alle priester-studenten en veel g...

Birger Dassonneville werd op 19 juli 1992 geboren in Kortrijk en groeide op in Heule. Na zijn middelbare studies in Spes Nostra in Heule studeerde hij zes jaar in het Grootseminarie in Brugge; eerst vijf jaar filosofie en theologie en dan nog een jaar met meer praktische vakken en stageperiodes in verschillende sectoren. Na een ziekenhuisstage van een maand in AZ Sint-Jan vervulde hij van januari tot eind juni 2016 een stage als seminarist in Ardooie, Beveren en Koolskamp. Op 29 juni werd Birger tot diaken gewijd. "Normaal volgt de stap naar het priesterschap relatief snel maar ik ben dan twee jaar naar Rome vertrokken", begint Birger zijn verhaal. "Ik studeerde er theologie aan de Gregoriana. Dat is één van de kerkelijke universiteiten in Rome en is de universiteit van de Jezuïeten. Ik woonde er in het Belgisch College. Dat is de plaats in Rome waar alle priester-studenten en veel geestelijke bezoekers aan Rome verblijven.""In oktober 2018 ben ik dan gestart met een pastorale stage in Roeselare. Ik had dat zelf gevraagd want ik voelde me nog niet helemaal klaar voor het priesterschap. In mijn pastorale stage voelde ik dat het goed zat, ik was gelukkig met wat ik deed.""Een priester moet tussen de mensen staan. Hij moet iets betekenen vanuit een christelijke invalshoek en moet de boodschap van Jezus verstaanbaar maken voor iedereen. Of ik daarom per se priester moet zijn? Ik vind dat in ieder geval dé manier om in de voetsporen van Jezus te treden. Ik vind zijn boodschap zo waardevol dat ik hem wil volgen. Mijn grote voorbeeld en eigenlijk de aanleiding om over het priesterschap na te denken, was priester Jos Debaere uit Heule. Die man stond zo met beide voeten tussen de mensen. Ongelooflijk.""Ik zei al van mijn zeven jaar dat ik priester wilde worden. Later heb ik daar natuurlijk zeer ernstig over nagedacht en met veel mensen over gesproken maar ik ben uiteindelijk niet van gedacht veranderd (lacht).""Een roeping is nu natuurlijk een hele uitdaging waarmee ik niet wil zeggen dat dit vroeger niet zo was. Maar de bevraging over een priesterkeuze door de hele maatschappij is nu veel groter geworden.""Ik kom uit een heel warm nest en ik was de jongste van vier kinderen. Mijn papa is vorig jaar jammer genoeg overleden maar ik ga vaak naar mama in Heule en ik zie mijn twee broers en hun familie vaak. Ik ben peter van Lou, het jongste meisje van een van mijn broers. Mijn zus woont in Montreal (Canada) waar ze politieke wetenschappen doceert. Ze zal ook aanwezig zijn op mijn priesterwijding op 5 januari.""Ik kijk heel erg uit naar mijn priesterwijding. Dat zal gebeuren op zondag 5 januari om 14.30 uur in de Sint-Michielskerk door bisschop Lode Aerts. Ik zal daar een aantal beloftes uitspreken zoals gehoorzaamheid aan de bisschop en mijn engagement om met heel mijn kracht de boodschap van Jezus uit te dragen.""De belofte van het celibaat heb ik al afgelegd toen ik diaken werd. Het celibaat is inderdaad niet zo evident en 'ooit' kan dit misschien confronterend zijn in mijn leven. Dat kan gebeuren wanneer mijn leeftijdsgenoten kinderen krijgen of wanneer ik zelf verliefd word op iemand en begin te twijfelen. Ik weet dat niet. Maar ik weet wel dat ik het geloof zo waardevol vind dat ik er bewust voor kies, ook voor het celibaat.""Vanaf januari word ik priester in Roeselare en zal hier van vrijdag tot zondag aanwezig zijn. Van maandag tot donderdag volg ik een opleiding Liturgie aan L'Institut Catholique de Paris. Maar ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik in Roeselare aan de slag kan als priester, dat is zeker."