Gemeenteraadslid Ann Vander Bauwede (N-VA) die zelf in de fel geteisterde Blauwhuisstraat woont: "Veel van de bewoners weten niet dat ze zelf eigenaar zijn van de straatbomen. Dat wil wel zeggen dat de eigenaars de straatbomen moeten onderhouden. Het lijkt me helemaal niet logisch dat we voor de helft eigenaar zijn van de straat, terwijl die toch aan de gemeenschap behoort. Men laat er zelfs een fietsknooppuntroute door passeren."
...

Gemeenteraadslid Ann Vander Bauwede (N-VA) die zelf in de fel geteisterde Blauwhuisstraat woont: "Veel van de bewoners weten niet dat ze zelf eigenaar zijn van de straatbomen. Dat wil wel zeggen dat de eigenaars de straatbomen moeten onderhouden. Het lijkt me helemaal niet logisch dat we voor de helft eigenaar zijn van de straat, terwijl die toch aan de gemeenschap behoort. Men laat er zelfs een fietsknooppuntroute door passeren." Er is ook een gedeelte waar de gemeente eigenaars is en verantwoordelijk voor is. Zo worden de bomen tweejaarlijks met hoogtewerkers bijgewerkt. "Er zijn bewoners die gratis grondafstand willen doen voor de veiligheid van de straatgebruikers. De expertise om zelf te onderzoeken of een boom al dan niet gezond is, hebben we niet als particulier." Aangezien er volgens Vander Bauwede niet meteen een oplossing bestaat voor het eigendomsdelict stelt ze dat de gemeente een onderhoudsplan opmaakt voor alle bomen aan de rand van de Blauwhuisstraat. "In het belang van ieders veiligheid. Bomen op privégebied zijn een andere zaak. Vorig jaar zei de burgemeester nog dat hij het probleem kende... Hopelijk komt er nu eindelijk schot in de zaak na de ravage van vorig weekend. Er worden hier en daar wel bomenbeheersplannen uitgewerkt voor bijvoorbeeld Nieuwenhove of het Beukenpark maar dat zou voor het hele grondgebied van onze gemeente moeten gebeuren, en het dringendst nog waar er woonparken zijn." Marleen Nollet uit de Vrijbosstraat kreeg vorige zomer, net als sommige andere bewoners, het verzoek om één of meerdere bomen te kappen omdat er zwammen zichtbaar waren: "De gemeente lichtte mij toe dat wij voor het onderhoud verantwoordelijk waren. Toen ik repliceerde dat het niet onze keuze was om langs de Vrijbosstraat fiets- en wandelknooppunten te laten lopen, raadde de gemeente mij aan om contact op te nemen met de buren om iedereen aan te sporen om de grond af te staan." "Gezien de grote schade en de vele ongemakken, denk ik dat de meeste bewoners nu toch wel akkoord zullen gaan om hun grond af te staan. Ik stel voor dat dit initiatief uitgaat van de gemeente." Burgemeester Jan de Keyser (CD&V): "Het is telkens een afweging tussen het behoud van de bomen en de veiligheid en leefbaarheid voor de bewoners. Omdat de bomen in het woonpark Hertsberge oud en kwetsbaar zijn, was de strategie van de gemeente in het verleden een ruimere kapping toe te staan. Dit sloot echter niet aan bij het beleid van de provincie, waardoor de gemeente heeft moeten bijsturen. De dreven die de gemeente heeft overgenomen, worden stipt onderhouden en daar zien we weinig problemen. Dat is anders in de zone ten oosten van de Blauwhuisstraat. Eigenaars zijn zich te weinig bewust van het belang van goed bomenbeheer. De gemeente is nog altijd geïnteresseerd om in overleg te gaan met de eigenaars van die zones voor de overname van de weg en bomen. Het vervangen van oude, zieke bomen door nieuwe in dreven is niet overal zo eenvoudig. Door de storm van 10 maart werden een belangrijk aantal bomen losgetrokken. Gezien de grote toevloed aan aanvragen voor het vellen van bomen wordt tijdelijk prioriteit gegeven aan deze aanvragen", besluit de burgemeester. (PH)