De begraafplaats van Harelbeke Nieuw aan de Oosterluisdreef wordt uitgebreid. De begraafplaats bevindt zich in een verstedelijkt gebied en is ingesloten door twee drukke wegen, een spoorweg en een commerciële zone. Het bestaande deel, met een oppervlakte van ongeveer 2 ha, werd aangelegd zoals de meeste klassieke begraafplaatsen. "Dat is met rechte verharde paden, dicht aaneengesloten zerken en veel intensief gras, maar we...

De begraafplaats van Harelbeke Nieuw aan de Oosterluisdreef wordt uitgebreid. De begraafplaats bevindt zich in een verstedelijkt gebied en is ingesloten door twee drukke wegen, een spoorweg en een commerciële zone. Het bestaande deel, met een oppervlakte van ongeveer 2 ha, werd aangelegd zoals de meeste klassieke begraafplaatsen. "Dat is met rechte verharde paden, dicht aaneengesloten zerken en veel intensief gras, maar weinig groen in het algemeen", duidt Frederique Vandecasteele, als verantwoordelijke begraafplaatsen. Midden in het bestaande deel loopt een verharde weg die toegang geeft tot het nieuw te ontwikkelen deel. Het nieuwe deel bestaat uit twee percelen met een totale oppervlakte van 10.929 m². In het midden staat een oude schuur die momenteel nog wordt gebruikt als loods. "De voorbije jaren is er heel wat veranderd op de begraafplaatsen. Waar de begraafplaatsen vroeger vooral uit stenige omgevingen bestonden, worden ze nu vooral zo groen mogelijk gehouden. Niet alleen is de visie op het (groen)beheer veranderd, maar ook de trends in het type begraven zijn veranderd", zegt burgemeester Alain Top (sp.a), bevoegd in de materie. "In het nieuwe deel zou deze visie worden doorgetrokken in de vorm van een groene (landschappelijke) begraafplaats met een extensief beheer, waar nieuwe trends van begraven zoals een urnenbos of strooibos kunnen worden toegepast. Ook moet er een studie komen om na te gaan of de bestaande schuur geïntegreerd kan worden in het concept." Een deel van de grond van de uitbreiding ligt op een voormalig stort. "Daar kan sowieso niemand begraven worden. We zouden daar enkel bovengrondse begrafenissen laten gebeuren, denk aan uitstrooien", aldus de burgemeester. "Een sanering van een oude wal die zich ook op die grond bevindt, blijkt niet nodig volgens een eerder onderzoek." De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 25.000 euro. De werken zouden in 2021 uitgevoerd worden. In de studieaanvraag werd ook gevraagd te onderzoeken of een tunnel aan de achterkant van de begraafplaats de Arendswijk en de toekomstige fietssnelweg F7 kan verbinden voor zwakke weggebruikers.