Het stadsbestuur koos er voor om het groenonderhoud in de wijken voortaan uit te besteden. Hierdoor kunnen de eigen stadsmedewerkers zich nog meer toeleggen op het onkruidvrij houden van de stad en op het groenonderhoud in de kernen en langs invalswegen. Voor deze extra inzet van een externe partner trekt de stad jaarlijks 300.000 euro uit.
...

Het stadsbestuur koos er voor om het groenonderhoud in de wijken voortaan uit te besteden. Hierdoor kunnen de eigen stadsmedewerkers zich nog meer toeleggen op het onkruidvrij houden van de stad en op het groenonderhoud in de kernen en langs invalswegen. Voor deze extra inzet van een externe partner trekt de stad jaarlijks 300.000 euro uit. "We kozen er daarom heel bewust voor om hiervoor een pak extra middelen vrij te maken", legt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens (N-VA) uit. "Het verbod op het gebruik van pesticiden zorgt voor veel intensiever werk en vraagt meer personeelsinzet, zeker tijdens de lente- en zomermaanden. Door de krapte op onze arbeidsmarkt lukt het de stad ook niet meer om voldoende goed gekwalificeerd personeel aan te werven voor deze jaarlijkse piekperiode." Daarom kiest het stadsbestuur er nu voor een aanzienlijk deel van het groenonderhoud in de wijken uit te besteden. Concreet gaat het onder meer over grasmaaien, het afboorden van graskanten en het scheren van hagen. "Op die manier krijgen de huidige medewerkers van onze groendienst meer de handen vrij om onkruid te bestrijden. Zij focussen ook op het groenonderhoud langs de invalswegen en in de stads- en dorpskernen", legt schepen Maertens uit. "Ons gezamenlijk doel is een mooie, groene stad, die netjes onderhouden blijft.""De kwaliteit van het geleverde werk is voor ons als stadsbestuur erg belangrijk", stelt Caroline Maertens. "We werken daarom voortaan met beeldbestekken: foto's waarop de vereiste kwaliteit zichtbaar is. Op die manier kunnen we duidelijke kwaliteitscontroles uitvoeren. Deze nieuwe manier van werken is een primeur voor het stadsbestuur. We leggen de lat voor onze eigen stadsdiensten overigens even hoog, op dezelfde manier als we dat eisen van onze externe dienstverlener." Het stadsbestuur zorgde er met de uitbesteding tegelijk voor dat een flink deel van de opdracht ten goede komt van de sociale economie. Die sociale economie biedt jobkansen aan mensen die om één of andere reden (nog) niet terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit. Groenaannemer Krinkels neemt voor het groenonderhoud in Izegem vzw De Lochting onder de arm. De Lochting stond in het verleden ook al in voor een beperkter gedeelte van het groenbeheer in de stad. (vadu)