In woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende, dat deel uitmaakt van woonzorggroep GVO, werden diverse besmettingen van het coronavirus vastgesteld na een algemene testing die plaatsvond op 29 en 30 april. In totaal zijn nu 45 bewoners positief getest. "Opvallend is dat de meeste bewoners enkel milde of helemaal geen symptomen vertonen", zegt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman van woonzorggroep GVO. "Drie bewoners zijn intussen overleden, waarvan één overlijden in direct verband met het coronavirus kan gebracht worden. Drie bewoners verblijven in het ziekenhuis, maar zijn op heden niet in levensgevaar. Ook bij...

In woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in de Zwaluwenstraat in Oostende, dat deel uitmaakt van woonzorggroep GVO, werden diverse besmettingen van het coronavirus vastgesteld na een algemene testing die plaatsvond op 29 en 30 april. In totaal zijn nu 45 bewoners positief getest. "Opvallend is dat de meeste bewoners enkel milde of helemaal geen symptomen vertonen", zegt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman van woonzorggroep GVO. "Drie bewoners zijn intussen overleden, waarvan één overlijden in direct verband met het coronavirus kan gebracht worden. Drie bewoners verblijven in het ziekenhuis, maar zijn op heden niet in levensgevaar. Ook bij 16 medewerkers werd de besmetting bevestigd." "Alles wordt in het werk gesteld om de verspreiding van het virus in te dijken. Sinds de vaststelling van de eerste besmettingen werd het outbreak-plan, dat grondig voorbereid was en klaarlag, geactiveerd", zegt Bernard Bruggeman. "Nadat de resultaten van de algemene testing bekend werden, hebben we een versnelling hoger geschakeld om deze uitbraak zo goed mogelijk te beheersen en verdere besmettingen te vermijden." "Alle bewoners met COVID-19 werden in aparte afdelingen samen gebracht. Dit stelt ons in staat de gespecialiseerde zorg door ons coronateam (dit is een team van zorg-medewerkers die specifiek instaan voor bewoners met COVID-19) efficiënt te organiseren. Bovendien hebben bewoners met milde symptomen, indien de gezondheid het toelaat, een grotere bewegingsvrijheid omdat zij zich vrij in de woning kunnen bewegen en niet aan kamerisolatie gebonden zijn." Alle bewoners van Sint-Elisabeth zonder symptomen van COVID-19 verblijven momenteel op de eigen kamer. "Deze maatregel is een tijdelijke, preventieve maatregel om de verspreiding van het virus enerzijds in kaart te brengen en anderzijds om het te kunnen indijken", verduidelijkt Bernard Bruggeman. "Hierdoor verblijven momenteel de bewoners van vijf van de acht woningen op de kamer. De drie andere woningen zijn speciaal ingericht voor de bewoners met COVID-19. "De resultaten van de algemene testing tonen nogmaals aan dat de verspreiding van het coronavirus lang onder de radar kan blijven. De meeste bewoners en medewerkers in Sint Elisabeth die met COVID-19 besmet bleken te zijn, hadden immers geen of enkel milde symptomen", gaat Bernard Bruggeman verder. "Het regelmatig testen van bewoners én medewerkers blijft aldus cruciaal. Wij hopen dat de overheid snel een nieuwe algemene testafname inplant voor de bewoners en medewerkers van Sint-Elisabeth. Indien een concrete datum hiervoor uitblijft, zullen we zelf de kosten dragen. De gezondheid van onze bewoners en medewerkers is voor ons van primordiaal belang." "Wij betreuren het overlijden van één bewoner die aan de gevolgen van het coronavirus overleden is. Ook de families van getroffen bewoners en medewerkers willen we een hart onder de riem steken", zegt Bernard Bruggeman. "Omtrent de nieuwe bezoekregeling in het woonzorgcentrum zullen we eerstdaags communiceren. Alle aandacht zal nu eerst gaan naar het indijken van de verspreiding van het coronavirus." Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth telt 105 éénpersoonskamers, vier zorgflats en tien kamers in het centrum voor kortverblijf.(HH)