Cecile Mestdagh wilde na contact met de provincie een Gezins- en Welzijnsraad oprichten", zeggen onze gesprekspartners. "Er was een eerste vergadering in 1974 in aanwezigheid van de voorzitter van de Gezins- en Welzijnsraad Izegem. In 1979 volgde een tweede vergadering waarin de raad opgericht werd. Drie punten stonden toen op de agenda: een toelichting door meneer Velghe van het provinciebestuur, de bespreking van de statuten en de verkiezing van de leden. Toen waren er 21 tot 22 vertegenwoordigers uit evenveel verenigingen en nog telkens twee vertegenwoordigers voor De Bosmolens en Sente."
...