De voorzitter had voordien de fractieleiders gecontacteerd: "De afspraak met de fractieleiders is om er een compacte gemeenteraad van te maken, daarom zullen de schepenen hun agendapunten niet inleiden." De punten werden dan ook in sneltempo afgehandeld. In de rand van de raad werd bekend dat Carine Quidousse uit de fractie van Vlaams Belang stapt, ze zetelt voortaan als ona...

De voorzitter had voordien de fractieleiders gecontacteerd: "De afspraak met de fractieleiders is om er een compacte gemeenteraad van te maken, daarom zullen de schepenen hun agendapunten niet inleiden." De punten werden dan ook in sneltempo afgehandeld. In de rand van de raad werd bekend dat Carine Quidousse uit de fractie van Vlaams Belang stapt, ze zetelt voortaan als onafhankelijke. Er viel ook heuglijk nieuws te melden, schepen Lobke Maes (CD&V) werd op 12 maart mama van Juline, een zusje voor Léon en Cyriel.Aan het einde van de raad nam burgemeesters Jan Seynhaeve (CD&V) het woord. Het zijn sinds de uitbraak van het Coronavirus moeilijke dagen geweest, zeker daar de besmettingen in Wevelgem al snel nationaal nieuws werden. "Het is inderdaad een heel drukke anderhalve week geweest, met heel wat overleg", begon de burgemeester. "Met de Gullegemnaar die ziek werd in de regio Wuhan in China, er werd toen zelfs nog wat ludiek rond gedaan. Dat veranderde snel toen een volledig gezin besmet bleek te zijn vorige week woensdag. Er was onmiddellijk contact met de huisartsen en het agentschap Zorg en Gezondheid. Ik betreur de negatieve reacties op facebook van enkele inwoners naar die familie toe. Iedereen heeft in dit verband ter goeder trouw gehandeld. Deze week donderdag zaten we dan samen met de scholen van alle netten teneindede afspraken met de ouders te kunnen maken voor de komende tijd."Er kwamen een aantal vragen vanuit de raad, hoeveel inwoners er nu besmet waren onder andere. Daar wist de burgemeester ook het antwoord niet op, die gegevens worden blijkbaar niet in detail gepubliceerd. Op het sluitingsuur op vrijdagavond zal wel nauwgezet toegezien worden, wist de burgemeester nog te vertellen. Wat inderdaad gebeurde, daar zorgde de politie voor die rond 24 uur de drukste etablissementen bezocht en de aanwezige feestvierders huiswaarts stuurde. (SLW)