De startnota van De Wever is maandagmorgen bekend gemaakt. In de laatste alinea van het zeven pagina's tellende document stelt hij de gemeenten te willen 'uitnodigen' tot een fusieoperatie, waardoor de provinciebesturen vanaf 2024 kunnen verdwijnen.
...

De startnota van De Wever is maandagmorgen bekend gemaakt. In de laatste alinea van het zeven pagina's tellende document stelt hij de gemeenten te willen 'uitnodigen' tot een fusieoperatie, waardoor de provinciebesturen vanaf 2024 kunnen verdwijnen."Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan", zo staat het in de startnota. "De resterende bevoegdheden op provinciaal niveau worden overgeheveld naar de lokale besturen of, indien opportuun, de Vlaamse overheid."Het is niet nieuw dat de N-VA de provinciebesturen op de schop wil. De uittredende Vlaamse regering, tot voor kort onder leiding van Geert Bourgeois, heeft de provincies al fors afgeslankt. Sinds 2018 zijn ze niet meer bevoegd voor 'persoonsgebonden' materies zoals sport, jeugd, welzijn of cultuur. Enkel 'grondgebonden' aangelegenheden vallen nog onder de bevoegdheid van de provincie. De provincies kunnen ook geen opcentiemen op de onroerende voorheffing meer innen. Tegen het einde van deze legislatuur wil N-VA dus helemaal geen provinciebesturen meer. Afwachten maar hoe goed dit voorstel valt bij de partijen waar De Wever mee gaat onderhandelen, naar alle waarschijnlijkheid Open VLD en CD&V."Ik wil het allemaal nog wel eens zien", reageert Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor onder meer Milieu, Natuur en Mobiliteit voor SP.A. "De Wever bouwt toch een zekere voorwaardelijkheid in. Hij wil de gemeenten 'uitnodigen' tot een fusie-operatie en dan kunnen de provincies worden afgeschaft. Maar de Vlaamse overheid probeerde ook in de huidige legislatuur om gemeenten te overtuigen tot een fusie. De appetijt was niet zo groot.""Het is op zich geen verrassing dat N-VA de provincies wil afschaffen. Maar persoonlijk denk ik dat het meer om het binnenhalen van een trofee gaat dan om iets wat gebaseerd is op bestuurlijk inzicht. De meerwaarde van een afschaffing van de provincies is mij nog altijd niet duidelijk. Als De Wever gaat voor een Zweedse coalitie, zullen we zien in welke mate CD&V het been stijf houdt. Die partij wil de provincies behouden. Open VLD is meer voor de afschaffing.""Voor de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden moesten gaandeweg de redenen worden verzonnen. De operatie is twee of drie keer uitgesteld", herinnert Vanlerberghe zich. "Als ze de provincies helemaal willen afschaffen, zal er toch wat meer duidelijkheid moeten zijn. Ik denk aan het Olympiabad in Brugge. Een persoonsgebonden materie, maar de Vlaamse overheid wou het zwembad niet en de stad Brugge ook niet. En het zit dus nog altijd bij de provincie. Als de provincie helemaal verdwijnt, zal het toch iemand moeten doen. Een grando truco magnifico bestaat dan niet meer.""Ik vind dat de provincies nog altijd een meerwaarde hebben. En dat zeg ik niet omdat ik zelf de provincie mee bestuur, ik vond dat ook vroeger als Vlaams Parlementslid. Wij doen veel nuttige zaken op het vlak van waterlopen, milieu, ruimtelijke planning, onderwijs... en op een niveau dat voor de lokale besturen nog behapbaar is. Een minister bereiken is voor een schepen of burgemeester niet evident. Een gedeputeerde is voor hen veel vlotter bereikbaar. Het lokale en het provinciale niveau staan dicht bij elkaar en de provincie heeft de nodige terreinkennis."N-VA-Kamerlid Sander Loones is wel enthousiast over het voorstel van zijn partijvoorzitter. "Ik ben overtuigd West-Vlaming en zal dat altijd blijven", zegt hij. "Hard werken, goed leven, geen zotte kosten maken en zorgen voor lagere belastingen, dat leeft sterk in onze West-Vlaamse identiteit.""Sommige politici denken echter dat we enkel West-Vlaming zijn als we West-Vlaamse provincieraadsleden, West-Vlaamse gedeputeerden en West-Vlaamse belastingen hebben. Ze vergissen zich. We hebben geen overbodige structuren, geen politieke postjes nodig om onze identiteit te versterken. Integendeel, geef ons maar sterkere gemeenten en een sterker Vlaanderen."(HH)