"Inwoners van onze stad zullen, via een handtekeningenactie, voorstellen en vragen over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad kunnen laten inschrijven en aansluitend ook toelichten tijdens de zitting. Een voorstel is een verzoek om iets te doen of te laten, een vraag van de burger is een verzoek om informatie of extra duiding", duidt gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert.
...

"Inwoners van onze stad zullen, via een handtekeningenactie, voorstellen en vragen over de stedelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad kunnen laten inschrijven en aansluitend ook toelichten tijdens de zitting. Een voorstel is een verzoek om iets te doen of te laten, een vraag van de burger is een verzoek om informatie of extra duiding", duidt gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert."Om een voorstel te laten behandelen zijn 75 handtekeningen vereist van burgers die gedomicilieerd zijn in de stad en 16 jaar of ouder zijn, voor een vraag volstaan 50 handtekeningen. Die voorwaarde moet ervoor zorgen dat een en ander breed gedragen is in de stad."De gegevens en de handtekeningen van deze personen worden verzameld op een lijst. Die wordt samen met het verzoekschrift bij alle nuttige stukken gevoegd die de vraag of het voorstel kunnen verduidelijken en via een daartoe voorzien formulier ingediend. Een vraag moet minstens 10 dagen, een voorstel minstens 20 dagen voor de uiterlijke datum waarop de oproeping voor de zitting wordt verstuurd, worden ingediend", legt Stefaan Reynaert uit.De voorstellen en de vragen van de inwoners van de stad zullen worden behandeld als eerste punt na de goedkeuring van de notulen en het verslag van de vorige vergadering. "Daarvoor wordt er maximum een uur voorzien. Voor de toelichting krijgt de indiener van het verzoekschrift een spreektijd van maximum tien minuten. Het schepencollege geeft antwoord.""Ook raadsleden kunnen inpikken en de vraagsteller kan nog eens reageren. Een inwoner kan meerdere vragen of voorstellen indienen, maar in de beginfase wordt er maximaal een vraag of voorstel per inwoner per raadszitting behandeld. Na evaluatie van het systeem kan dat aantal worden uitgebreid", aldus nog Stefaan Reynaert.Om aan bod te kunnen komen moet het onderwerp van het verzoekschrift onder de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad vallen, uitwerking hebben op en in zijn territoriale omschrijving beperkt blijven tot het grondgebied van Oudenburg en een thema of onderwerp betreffen dat mag worden behandeld in openbare zitting."Het moet gaan om een concreet verzoek, niet louter een mening over een bepaald onderwerp. De doelstelling van een vraag moet meer zijn dan het bekomen van statistische gegevens of documentatie. Een particuliere klacht of melding komt niet aan bod. Daarvoor dient het meldpunt op de stedelijke website", besluit de gemeenteraadsvoorzitter. (LIN)