Gino Dumon (42) is beroepshalve tewerkgesteld in de productieafdeling van Proviron in Zandvoorde. "We produceren er grondstoffen voor plastiek en verf. Ik werk in een volcontinusysteem. Dat betekent vier dagen vroegdienst, vier dagen laatdienst en vier dagen nachtdienst. Na die twaalf dagen heb je dan acht dagen recuperatie", legt de nieuwe schepen zijn job uit. Hij is de partner van Cindy Huyghe (41) en papa van Shirley (12).
...

Gino Dumon (42) is beroepshalve tewerkgesteld in de productieafdeling van Proviron in Zandvoorde. "We produceren er grondstoffen voor plastiek en verf. Ik werk in een volcontinusysteem. Dat betekent vier dagen vroegdienst, vier dagen laatdienst en vier dagen nachtdienst. Na die twaalf dagen heb je dan acht dagen recuperatie", legt de nieuwe schepen zijn job uit. Hij is de partner van Cindy Huyghe (41) en papa van Shirley (12).Hoe verzeilde je in de politiek?"Eigenlijk via de vakbond. Mijn oom André Dumon was al afgevaardigde bij Proviron. In 2002 volgde ik opleidingen bij het ABVV en kwam zo ook met de socialistische partij in contact. Mijn interesse groeide en op een dag leerde ik Romain Gevaert kennen, die me vroeg om in het bestuur van SP.A Oudenburg te komen. We hadden een goed gesprek en ik zegde toe."Kom je uit een politiek actief gezin?"Totaal niet. Ik herinner me niet dat er ooit over politiek gesproken werd."Voor welke trendbreuk zal dit nieuwe bestuur zorgen?"Bij de besprekingen van deze coalitie was de afspraak dat we als SP.A de bevoegdheden van de vorige legislatuur zouden behouden. Die werden onder Ulrike Vanhessche en mezelf verdeeld. Onze voornaamste taak is Oudenburg financieel gezond maken. En ik ben zeker van dat ons dat tegen 2024 zal lukken. Toen de vorige meerderheid besliste om in de Abdijsite het administratieve centrum te bouwen, heb ik daar mijn ongenoegen over geuit. Ik was bezorgd voor de inwoners van onze stad want zo'n zware lening zou op hun nek terecht komen. Nu is trouwens gebleken dat wat toen op 5.000.000 euro geschat was totaal niet klopt. Het zou uiteindelijk 7.000.000 euro worden. Wij zijn zeker van plan om deze historische hoeve op te waarderen, maar op betaalbare wijze."Welke plannen heb je met je nieuwe bevoegdheid, Dierenwelzijn?"Op korte tijd wil ik de hondenloopweide en de strooiweide voor dieren realiseren achter het voetbalterrein van KVK Ettelgem. Deze grond is eigendom van de Stad. We hebben met het college al gekeken om hiervoor middelen vrij te maken."Milieu behoort ook tot jouw pakket. Wat staat er op dat vlak te gebeuren?"Een eerste doel is om het restafval te doen verminderen. Dat is nu 170 kilo per inwoner per jaar en moet naar 136 kilo. Daarnaast worden de pmd-zakken vanaf juni steviger en mogen er dan ook botervlootjes, yoghurtpotjes en zelfs plastiekverpakkingen in. Dat alleen al zal het restafval doen dalen. Samen met de burgemeester streven we ook naar een betere werking van de stadsdiensten. Tot nu toe was het stadsbestuur bijvoorbeeld niet op de hoogte van meldingen of klachten van onze inwoners. We willen daar als college van op de hoogte zijn om het te kunnen opvolgen."Hoe zie je je schepenambt te combineren met gezin en hobby's?"Tot nu toe lukt dat aardig. Als schepen heb ik recht op twee dagen politiek verlof per week. Mijn werkgever maakt daar gelukkig geen probleem van en de collega's zijn begripvol. Uiteraard is er minder tijd voor het gezin. Mijn dochter rijdt paard, een hobby die veel tijd vergt, ook van de ouders. Maar Shirley begrijpt dit wel. Ze springt zelfs in bij Start to Run als ik er niet kan zijn. Wat mijn eigen hobby betreft, kom ik er nog altijd toe om enkele uurtjes per week te gaan lopen. Alleen neem ik nu niet meer aan wedstrijden deel."Was je periode als gemeenteraadsvoorzitter een goede leerschool?"Ik heb vooral geleerd dat je als voorzitter neutraal moet zijn tijdens de gemeenteraden. Het was niet altijd gemakkelijk om je gedacht niet te mogen zeggen. Maar het was een positieve ervaring. Enkele keren ben ik bij persoonlijke aanvallen moeten tussenkomen en een keer kwam zelfs de voorzittershamer er aan te pas."