"Eerder dit jaar, op woensdag 13 mei, vergaderden we ook al eens via videoconferentie. Toen werd kort na de zitting een opname van de vergadering, via Microsoft Teams, online beschikbaar gesteld. De afgelopen weken hebben we een en ander technisch op punt gesteld, zodat we voortaan digitale raadszittingen live kunnen streamen", duidt Stefaan Reynaert.
...

"Eerder dit jaar, op woensdag 13 mei, vergaderden we ook al eens via videoconferentie. Toen werd kort na de zitting een opname van de vergadering, via Microsoft Teams, online beschikbaar gesteld. De afgelopen weken hebben we een en ander technisch op punt gesteld, zodat we voortaan digitale raadszittingen live kunnen streamen", duidt Stefaan Reynaert."Geïnteresseerden kunnen op donderdag 12 november vanaf 19.30 uur de gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn volgen via www.oudenburg.be/livestream.""Wettelijk gezien zou een opname ook niet meer voldoende zijn geweest. Halfweg oktober kwam Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers met strenge regels voor steden en gemeenten, die als gevolg van de coronacrisis hun raadszittingen digitaal organiseren", legt de voorzitter van de gemeenteraad uit. "Gelet op het principe van openbaarheid van bestuur moeten geïnteresseerden kunnen volgen via een livestream, waarbij de gemeenteraadsleden zichtbaar en hoorbaar dienen te zijn. Meer zelfs, de nieuwe regels schrijven ook voor dat wanneer door technische problemen de gemeenteraad niet langer te volgen is via de livestream, er geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, en dat tot de livestream weer hersteld is."De agenda van de gemeenteraad is te raadplegen via www.oudenburg.be/gemeenteraad. Ze bevat traditiegetrouw onder andere een toelichting bij de maatregelen die op lokaal vlak genomen werden en gepland staan in het kader van de coronacrisis.Door het ontslag van Ulrike Vanhessche als gemeenteraadslid en schepen wordt gestart met de eedaflegging door Tahira Malik als gemeenteraadslid (in handen van de voorzitter van de gemeenteraad) en vervolgens meteen ook als schepen (in handen van de burgemeester)."Zo'n online eedaflegging is natuurlijk minder plechtig, maar het kan in de huidige omstandigheden helaas niet anders. Het is ook niet uniek. Het gebeurde in oktober bijvoorbeeld ook in Roeselare op die manier", besluit Stefaan Reynaert. (LIN)