Peter D'Haeyere : "We willen wel overleg want we zijn nog steeds overtuigd dat een akkoord haalbaar is. Sinds drie weken waren er intensere gesprekken o...

Peter D'Haeyere : "We willen wel overleg want we zijn nog steeds overtuigd dat een akkoord haalbaar is. Sinds drie weken waren er intensere gesprekken om tot een goedgekeurd meerjarenplan te komen. We willen niet dat de werken in de Pittemstraat en Gentstraat in het gedrang komen. Onze voorstellen om tot een compromis te komen, bleken vruchteloos.""Het knelpunt blijft dus het investeringsplan. De burgemeester wil deze legislatuur nog 17 miljoen euro investeringen doen, wij houden aan 14 miljoen opdat onze schulden niet verder zouden oplopen zonder belastingsverhoging. Onbestuurbaarheid inroepen om dit probleem op te lossen zal geen zoden aan de dijk brengen zolang er geen bereidwilligheid gevonden wordt om onderhandelend tot een akkoord te komen." (LB)