Schepen voor Wonen, Huisvesting en Sociale Zaken Dirk Gilliaert (CD&V) geeft tekst en uitleg ."Het dossier Badenlaan staat al jaren op de agenda, maar kon niet worden gerealiseerd omwille van een aantal problemen die zich stelden waaronder de eigendomsstructuur en de watertoets. Uiteindelijk belandde het dossier in de onderste schuif en werd het in de vorige legislatuur op non-actief geplaatst. Ik ben er altijd blijven in geloven en met de nieuwe beleidsploeg zijn we er in geslaagd om dit nu eindelijk te realiseren. Er zijn heel wat inspanningen geleverd om de nod...

Schepen voor Wonen, Huisvesting en Sociale Zaken Dirk Gilliaert (CD&V) geeft tekst en uitleg ."Het dossier Badenlaan staat al jaren op de agenda, maar kon niet worden gerealiseerd omwille van een aantal problemen die zich stelden waaronder de eigendomsstructuur en de watertoets. Uiteindelijk belandde het dossier in de onderste schuif en werd het in de vorige legislatuur op non-actief geplaatst. Ik ben er altijd blijven in geloven en met de nieuwe beleidsploeg zijn we er in geslaagd om dit nu eindelijk te realiseren. Er zijn heel wat inspanningen geleverd om de nodige gronden te verwerven, maar we zijn er in geslaagd. De gronden die wij in ons bezit hadden, hebben we verkocht aan de woonmaatschappijen IJzer en Zee en WoonWel. Zij werken samen, wat op zich ook al een uniek gegeven is, om dit sociaal woonproject te voltooien", zegt de schepen.Op het woonuitbreidingsgebied tussen de Baden- en Westendelaan, de Matexiwijk en de Duinenlaan komen er 165 huur- en koopwoningen en in een latere fase kunnen er op de aanpalende gronden richting Westende-dorp ook koopwoningen worden gebouwd en kan het gebied verder worden ontwikkeld door private bouwactoren."De nieuwe wijk zal zorgen voor kwalitatieve woningen in Westende-Bad voor iedereen en vooral ook voor jonge gezinnen, dicht bij strand en zee. De ontwikkeling van deze verkaveling garandeert een betere leefkwaliteit en de permanente bewoning zal een boost geven aan de plaatselijke economie en er tegelijk voor zorgen dat Westende-Bad geen slapend dorp wordt tijdens de wintermaanden. Onze gemeente kampt momenteel met een tekort aan sociale huurwoningen en daar willen we nu aan werken. Het Vlaams decreet zegt dat we rond de 9 % moeten scoren, in Middelkerke is dat amper 2%, er is dus behoorlijk wat werk aan de winkel" weet de schepen.Naast het project in de Badenlaan zijn er nog een aantal andere realisaties die aan de gang zijn of in de pijplijn zitten. Zo komen er in de Zeelaan 60 woningen die worden gebouwd in samenwerking met IJzer en Zee en 9 van die woningen zijn bedoeld voor senioren. "Het is belangrijk dat we ook voorzien in seniorenwoningen want we moeten hen de mogelijkheid geven om in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Daarom werden in de Prinsenvelddreef/Tuinwijkstraat nog zes seniorenwoningen voorzien. We vergeten ook het hinterland niet. De woonmaatschappij WoonWel realiseert in Slijpe 70 woningen. Die komen tussen de Ring en de Diksmuidestraat, maar dat project is nog niet voor onmiddellijk. Diezelfde maatschappij start heel binnenkort in de Ettlingenwijk met de renovatie van een aantal woningen en de bouw van nieuwe woningen. De schepen hoopt heel wat van deze projecten nog deze legislatuur te kunnen realiseren. Aansluitend is er ook nog het project Havenzijde in Lombardsijde waar momenteel 119 privéwoningen worden gebouwd. (Paul Bruneel)