"Waarom er voorheen geen jeugdraad was? Dat moet je aan de vorige schepen vragen", zegt Anne De Meester, die samen met Jill Bogaert deel uitmaakt van de vrijetijdsdienst in Spiere-Helkijn. Met z'n tweeën zullen ze de herstart van de jeugdraad in goede banen proberen te leiden. "Het wettelijk kader, dat zegt dat de jeugdraad uit vertegenwoordigers van de lokale verenigingen moet bestaan, speelt ons niet echt in de kaart. In Spiere-Helkijn hebben we naast de sportclubs immers geen verenigingen ...

"Waarom er voorheen geen jeugdraad was? Dat moet je aan de vorige schepen vragen", zegt Anne De Meester, die samen met Jill Bogaert deel uitmaakt van de vrijetijdsdienst in Spiere-Helkijn. Met z'n tweeën zullen ze de herstart van de jeugdraad in goede banen proberen te leiden. "Het wettelijk kader, dat zegt dat de jeugdraad uit vertegenwoordigers van de lokale verenigingen moet bestaan, speelt ons niet echt in de kaart. In Spiere-Helkijn hebben we naast de sportclubs immers geen verenigingen op het gebied van cultuur en jeugd. Maar goed, de nieuwe schepen vindt het project zeer belangrijk, en er was vanuit de jongeren in onze gemeente ook veel vraag naar."Anne De Meester en Jill Bogaert verstuurden op Facebook een algemene oproep aan de jeugd in Spiere-Helkijn om mee hun schouders te zetten onder de nieuwe raad. "We zijn die nu aan het oprichten", aldus Demeestere. "Het is de bedoeling om de leden maandelijks bijeen te laten komen. Voorlopig zijn er wel nog twee groepen. Een waar de leden jonger zijn dan achttien jaar, en een waar de jongeren al volwassen zijn. Beide groepen hebben al een vergadering gehad, waarbij vooral die van de oudste jongeren zeer productief was." "Er zijn tijdens die eerste vergadering al heel wat ideeën opgeborreld. Zo was er sprake van een jeugdhuis of een jeugdcafé, een concert voor de jeugd en een jeugdfuif. Jill en ik hebben de taak om al die voorstellen te bundelen en voor te leggen aan het schepencollege. Dat zal dan beslissen over de haalbaarheid van de projecten, al dan niet op korte of lange termijn. Dat wordt geen sinecure, want omdat er in Spiere-Helkijn weinig of niets te doen is voor de jeugd, is het moeilijk om plots vanalles op poten te zetten."Een deadline voor de inwerkingtreding van de Jeugdraad is er evenwel nog niet. "Dat hangt ook wat van de jongeren zelf af", zegt Anne. "De volgende vergadering is op 15 maart. Tegen die tijd heeft het schepencollege de voorstellen die op tafel liggen waarschijnlijk al doorgenomen. Daarna kunnen we dus officieel aan de slag. De vergaderingen zullen ook in het Nederlands doorgaan, want dat is wettelijk verplicht voor een Vlaamse gemeente. Gelukkig zijn de meeste Franstalige jongeren in Spiere-Helkijn tweetalig, dus dat mag geen probleem vormen. We hebben er ook over gewaakt dat er een goede mengeling is tussen inwoners van Spiere en Helkijn, daar zijn we ook altijd heel voorzichtig in", besluit Anne.(JS)