Het stadsbestuur vroeg de gemeenteraad om een alcoholverbod goed te keuren op het stationsplein, het Le Touquetpark en de volledige vestigingen, inclusief de Pompstraat en de Menenpoort. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd, maar de oppositie had toch vragen en opmerkingen. "Ik begrijp dat het moeilijk is", zei Peter De Groote (CD&V). "Het vorige bestuur vaardigde al een alcoholverbod uit in het Astridpark. Later zijn daar de vestingen bij gekomen. We zullen dit voorstel dan ook goedkeuren, maar we vragen alsjeblieft om de maatregel heel goed te evalueren. Ik ben bang dat het probleem zich zal verleggen. Nu al zien we dat de dezelfde personen die aan het station zaten alcohol te drinken, nu...