Het stadsbestuur vroeg de gemeenteraad om een alcoholverbod goed te keuren op het stationsplein, het Le Touquetpark en de volledige vestigingen, inclusief de Pompstraat en de Menenpoort. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd, maar de oppositie had toch vragen en opmerkingen. "Ik begrijp dat het moeilijk is", zei Peter De Groote (CD&V). "Het vorige bestuur vaardigde al een alcoholverbod uit in het Astridpark. Later zijn daar de vestingen bij gekomen. We zullen dit voorstel dan ook goedkeuren, maar we vragen alsjeblieft om de maatregel heel goed te evalueren. Ik ben bang dat het probleem zich zal verleggen. Nu al zien we dat de dezelfde personen die aan het station zaten alcohol te drinken, nu...

Het stadsbestuur vroeg de gemeenteraad om een alcoholverbod goed te keuren op het stationsplein, het Le Touquetpark en de volledige vestigingen, inclusief de Pompstraat en de Menenpoort. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd, maar de oppositie had toch vragen en opmerkingen. "Ik begrijp dat het moeilijk is", zei Peter De Groote (CD&V). "Het vorige bestuur vaardigde al een alcoholverbod uit in het Astridpark. Later zijn daar de vestingen bij gekomen. We zullen dit voorstel dan ook goedkeuren, maar we vragen alsjeblieft om de maatregel heel goed te evalueren. Ik ben bang dat het probleem zich zal verleggen. Nu al zien we dat de dezelfde personen die aan het station zaten alcohol te drinken, nu soms samenkomen op het speelpleintje van de Tuinwijk achter het station. Van horeca-uitbaters hoorde ik dat ze soms ook zitten onder het Nieuwerck op de Grote Markt. Dat kan niet de bedoeling zijn, al beseffen we dat het moeilijk om in heel de stad een alcoholverbod op te leggen."Veerle Billiau (Groen) vroeg welke preventieve maatregelen er al genomen en welke in de toekomst zullen genomen worden. "Het alcoholverbod is vrij uitgebreid en is op zich een repressieve maatregel. Preventie is nodig om ervoor te zorgen dat we over drie jaar niet nog eens zeven extra zones aan deze lijst moeten toevoegen", aldus Veerle Billiau. "We vrezen dat het probleem zich zal verleggen naar de Leet, de Grote Markt, sportzones, wijken... Komt er daar ook een alcoholverbod?", vroeg Dimitri Knockaert (Vlaams Belang)."We hebben gekozen voor een alcoholverbod op gevoelige locaties", antwoordde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Zo is het stationsplein een plaats waar veel mensen komen voor school- en werkverkeer, en dus ook kinderen. Het alcoholverbod moet de politie meer slagkracht geven, maar zal ook een preventieve werking hebben. Op de vestingen hingen al borden die zeiden dat alcohol verboden was, maar die maatregel was nooit door de gemeenteraad goedgekeurd. Met dit verbod hebben die situatie dus geregulariseerd. Het is uiteraard de bedoeling om na verloop van tijd het alcoholverbod te evalueren. Na de zomer zitten we daarvoor een eerste keer samen met de betrokken diensten. Er komen ook meer patrouilles. Ook de gemeenschapsdiensten hebben we gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden. Het is duidelijk dat het bestuur opteert voor een tweesporenpad. Enerzijds treden we repressief op, maar we willen die mensen ook de hand reiken.""Op twee sporen werken is heel belangrijk", pikte schepen van Sociale Zaken Eva Ryde (N-VA) in. "Ik moet wel benadrukken dat elke vorm van hulp die we kunnen aanbieden aan die mensen kadert in vrijwilligheid. We hebben ondertussen al stappen gezet. Zo namen we contact op met partners die mogelijkerwijs in contact komen met die mensen die in het alcohol drinken op het openbaar domein, zoals psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart. Bij de kleinste vraag naar hulp gaan we onmiddellijk actie ondernemen. Ook onze jeugdopbouwwerker hebben we gevraagd om een oogje in het zeil te houden. Onze inspanningen hebben ondertussen al vruchten afgeworpen. Er is al één positieve doorverwijzing geweest met wie we actief aan de slag zijn." Het alcoholverbod komt er na een schermutseling op het stationsplein op donderdag 13 juni. Na een woordenwisseling kwam de 44-jarige Ieperling Vincent Van Cayseele ten val met zijn fiets. Hij liep een hersenbloeding op en overleed de maandag erop in het ziekenhuis. Eén persoon is ondertussen opgepakt als verdachte.