De dertien toehoorders mochten ook vaststellen dat enkele raadsleden zich als een 'telaatkomer' profileerden. Zij lieten dus enkele punten aan zich voorbijgaan. De statutenwijziging, de aanpassing van het huiselijk reglement, de dagorde voor de algemene vergadering van 'Leiedal', de agenda van de buitengewone vergaderingen van Imog, Psilon en TMVW kon op de algemene goedkeuring rekenen, al was er een addertje onder het gras betreffende de geplande vergadering op 17 december van Imog.
...

De dertien toehoorders mochten ook vaststellen dat enkele raadsleden zich als een 'telaatkomer' profileerden. Zij lieten dus enkele punten aan zich voorbijgaan. De statutenwijziging, de aanpassing van het huiselijk reglement, de dagorde voor de algemene vergadering van 'Leiedal', de agenda van de buitengewone vergaderingen van Imog, Psilon en TMVW kon op de algemene goedkeuring rekenen, al was er een addertje onder het gras betreffende de geplande vergadering op 17 december van Imog.Bepaalde veranderingen zijn niet uitgesloten. Volgens schepen Christophe Vandererven (SamenEén) speelt de fusie van Kruishoutem en Zingem (twee Oost-Vlaamse gemeenten) hierin een rol en zal ook pas in de volgende gemeenteraad de prijs van de huisvuilzakken, na overleg, bepaald worden. Rik Colman (CD&V-Eendracht) suggereerde een uitbreiding of zelfs mogelijke fusie met I.VI.A. Volgens Vandererven werd de gemeente, in deze materie, in snelheid gepakt. Aangezien voor aanvang van de raad al door een afgevaardigde van Fluvia een uiteenzetting werd gegeven vond burgemeester Gino Devogelaere (SamenEén) het niet nodig verdere uitleg te geven over de begroting van Fluvia en de financiele verdeelsleutel voor de periode 2020-2025. Het punt over de verkaveling van Westdorp (Steeco bvba) liet Rik Colman opmerken dat in het dossier alleen een klein onbeduidend papiertje werd gevonden. Schepen Davy Demets (Inzet) vond dat in het dossier meer gegevens zijn te vinden en het schepencollege in deze materie niet meer zal tussenkomen. Betreffende de nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein verduidelijkte schepen Davy Demets dat in de volgende gemeenteraad meer uitleg , ook over bepaalde aanpassingen, zal gegeven worden.De verkoop van het deelgemeentehuis in Kaster is een pijnpunt. Volgens schepen Johan Delrue (SamenEén)kwam er geen enkel bod op de vroeger vastgestelde instapvergoeding van 120.000 euro. De nieuwe schattingsprijs, die volgens Rik Colman evenwel ook de aanleiding zal zijn tot nieuwe notariskosten, is bepaald op 105.000 euro. Schepen Anja Desmet (SamenEén) gaf toelichting over de nieuwe overeenkomst betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de nieuwe overeenkomst tussen de gemeenten Waregem, Anzegem, Dentergem en Wielsbeke. Eddy Recour (CD&V-Eendracht) vond dat uit de agenda was af te leiden dat hierover moest gestemd worden. De stemming komt er in een volgende gemeenteraad.De gemeente gaat een lening aan van 6 miljoen, 750. 000 euro (om de site Vichte te bekostigen?). Volgens Rik Colman kan je echter geen leningen aangaan die niet in de begroting werden vermeld of via een begrotingswijziging zijn goedgekeurd. CD&V-Eendracht verzocht het punt te verdagen, dat werd verworpen door de meerderheid. Hoewel schepen Johan Delrue een uitvoerige uitleg gaf over de budgetwijziging, waren er heel wat opmerkingen. Rik Colman vond dat niet klopte wat werd verteld en was terug te vinden in het overhandigde document. Volgens Eddy Recour was het document onjuist. Plots kwam de vraag van Jeremie Vaneeckhout (Inzet), lid van de meerderheid, om de zitting te schorsen. Achteraf bleek dat raadsleden met vragen zich kunnen wenden tot schepen Delrue of de financieel beheerder. Het punt werd verdaagd naar de volgende zitting.Het maaien van de grasbermen was ook een been om aan te knagen. "Dit jaar was het echt een ramp", reageerde burgemeester Gino Devogelaere. "Volgend jaar moeten wij iemand vinden die perfect het gras afmaait, zeker in het jaar van het BK wielrennen". Rik Colman stond achter de verklaring van de burgemeester. Mogelijk kunnen wel enkele bermen uitgesloten worden. Jeremie Vaneeckhout vond dat overleg met de landbouw in deze materie nuttig zou zijn. Na de uitleg van schepen Yannick Ducatteeuw over de aanpassing van de huurprijzen in de culturele infrastructuur, gooide Rik Colman in het midden dat ook aan de mogelijke organisatie van lentefeesten mag gedacht worden. De door CD&V-Eendracht aangevraagde en toegevoegde punten, lieten in de eerste plaats Rik Colman toelichting geven. Het schip van de Sint Arnolduskerk van Tiegem renoveren om er een jeugdlokaal voor de scouts van Tiegem van te maken (door Colman werd de aanstelling van een studiebureau gevraagd) is niet voor morgen. Volgens schepen Johan Delrue (SamenEén) waren er al genoeg problemen met de kerken (o.a. Heirweg). Schepen Yannick Ducatteuw (Inzet) vond dat de scouts een nieuw lokaal nodig hebben. Op vraag van de schepen werd het punt afgevoerd.Ook het inschrijfbeleid in de "Buitenschoolse Kinder Opvang" (BKO) werd op de korrel genomen. Het punt werd afgevoerd, terwijl Jeremie Vaneeckhout suggereerde dat in de uiteenzetting van Rik Colman geen melding werd gemaakt over hoe men de betreffende de opvang 'anders' zou moeten doen. Het plaatsen van een veiligheidsdeur (extra nooduitgang brandweer) zal volgens schepen Johan Delrue binnen de drie weken gebeuren. Er was ook van CD&V-Eendracht het toegevoegd agendapunt over het invoeren van de 50 kilometer zone in de Steenbruggestraat. Dat punt werd afgevoerd. Toen Rik Colman pleitte voor het herstel van de Razenheedstraat en de Brandgatstraat en dit illustreerde met enkele foto's, sneerde burgemeester Gino Devogelaere dat de straten op de foto's niet herkenbaar waren en ook van een andere gemeente zouden kunnen zijn. De burgemeester antwoordde, dat iedereen heel tevreden zou zijn mochten al de wegen in dezelfde staat zijn als de geciteerde straten.Eddy Recour verwijlde nog bij een vroeger punt over de begrotingswijziging . Hij vond dat best een commissie mocht samengesteld zijn. De aankoop van een mastodont (site Vichte) voor het optrekken van een nieuw gemeentehuis is zwaar belastend. Er was intussen een kennismakingsdag voor de overheid en het personeel. Volgens Ricour was dat een echte 'show', die men kon missen, met een ingehuurde goed gebriefde ceremoniemeester. Bij de mondelinge vragen van Davy Dewaele (CD&V-Eendracht) viel het op dat sommige oudjes er nu al een probleem van maken of zij op de dag van het kampioenschap van Belgie wielrennen (volgend jaar in juni in Anzegem) wel de thuisverpleegster over de vloer zullen krijgen.Burgemeester Gino Devogelaere antwoordde dat Anzegem volgend jaar al voor de vierde keer een Belgisch kampioenschap inricht en men weet wat er te doen staat om er onder andere voor te zorgen, dat ook de thuisverpleging niet in het gedrang komt. Mogelijk verdwijnen op de kerkhoven graven van oud-strijders (concessie is straks vervallen) wat Davy Dewaele liet voorstellen om, zoals in Waregem, een grafsteen te plaatsen met de namen van alle oud-strijder(s. Volgens burgemeester Gino Devogelaere komt dat in orde.(RMN)