In een uitgebreide open brief die hij via zijn Twitter-account verspreidde, kondigt CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert aan niet voor het regeerakkoord van de nieuwe regering De Croo I te zullen stemmen. De Jabbekenaar benadrukt dat zijn stemgedrag geen verwijt is naar zijn eigen partij. "Dat zou niet terecht zijn", klinkt het. "Onze partij heeft tot de laatste snik de eigen standpunten verdedigd, maar stapt nu in een gedwongen...

In een uitgebreide open brief die hij via zijn Twitter-account verspreidde, kondigt CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert aan niet voor het regeerakkoord van de nieuwe regering De Croo I te zullen stemmen. De Jabbekenaar benadrukt dat zijn stemgedrag geen verwijt is naar zijn eigen partij. "Dat zou niet terecht zijn", klinkt het. "Onze partij heeft tot de laatste snik de eigen standpunten verdedigd, maar stapt nu in een gedwongen huwelijk. Gedwongen omdat andere en betere opties geen doorgang konden vinden."Dat het gedwongen huwelijk uiteindelijk ook een goed huwelijk kan worden, ontkent Bogaert niet. "Maar zeker is dat allerminst. De verdere stappen in de staatshervorming zijn absoluut niet bindend en wanneer we over ethische thema's de linkse oplossingen willen vermijden, rest ons enkel tegen het einde om af te druipen. Ook de begrotingsplannen zijn onverantwoord ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen", is Hendrik Bogaert kritisch.Maar de scherpste kritiek uit het Kamerlid op 'het gebrek aan vrijheid voor Vlaanderen en Wallonië'. Bogaert verwijst naar de grote politieke tegenstellingen tussen beide landsdelen. "Velen voorspellen dat Wallonië de komende jaren nog defensiever, nog linkser wordt. Het idee om mits een goed economisch recept in een huidig unitair België Wallonië erbovenop te helpen, is een zeer oud idee. Keer op keer is het mislukt, al zestig jaar. Het is gedoemd om te mislukken", stelt Bogaert. "Enkel autonomie zal Wallonië helpen, omdat dan de nodige druk zal ontstaan om economischer te denken en te worden. Goedmenende Vlamingen kunnen solidair zijn om die brug dan te maken." Volgens Bogaert bieden de huidige Belgische structuren geen voordelen voor Wallonië. "De status-quo die MR nu bepleit, kunnen goedmenende Vlamingen niet volgen. Wanneer er te grote koopkrachtverschillen bestaan en blijven bestaan, dan is er iets fundamenteels verkeerd in de manier waarop de politiek het aanpakt", zegt Bogaert. "België heeft een nieuwe evenwicht nodig, een evenwicht gericht op de vrijheid en verantwoordelijkheid voor de regio's. Dit leeft bij veel van onze mensen en onze burgemeesters."