"Het reglement terzake geeft aan dat er minstens 125 cm van het voetpad vrij moet blijven", zegt raadslid Mingels. "In onze buurgemeenten Kortrijk en Wevelgem wordt met een grens van 100 cm gewerkt. In Gent kunnen de bewoners rekenen op hulp van de stedelijke diensten wanneer buren en overburen aangeven dat ze hun straat een groene make-over willen bezorgen. Kan het reglement dus aangepast worden?", vraagt Philippe Mingels. "Dat zou meteen betekenen dat er veel meer gevels in de stad in aanmerking komen voor geveltuintjes en dat de effecten op vlak van verkoeling, verfraaiing en biodiversiteit op slag een heel stuk groter worden."

"We zijn inderdaad bezig met een aanpassing van het reglement", antwoordt schepen Patrick Roose (SP.A), die raadslid Mingels uitnodigt om samen het reglement verder uit te werken. "Er zal geen aanvraag meer dienen te gebeuren zoals u voorstelt, enkel een melding." Wat dus betekent dat het reglement rond de geveltuintjes heel wat versoepeld zal worden.

(SLW)

"Het reglement terzake geeft aan dat er minstens 125 cm van het voetpad vrij moet blijven", zegt raadslid Mingels. "In onze buurgemeenten Kortrijk en Wevelgem wordt met een grens van 100 cm gewerkt. In Gent kunnen de bewoners rekenen op hulp van de stedelijke diensten wanneer buren en overburen aangeven dat ze hun straat een groene make-over willen bezorgen. Kan het reglement dus aangepast worden?", vraagt Philippe Mingels. "Dat zou meteen betekenen dat er veel meer gevels in de stad in aanmerking komen voor geveltuintjes en dat de effecten op vlak van verkoeling, verfraaiing en biodiversiteit op slag een heel stuk groter worden.""We zijn inderdaad bezig met een aanpassing van het reglement", antwoordt schepen Patrick Roose (SP.A), die raadslid Mingels uitnodigt om samen het reglement verder uit te werken. "Er zal geen aanvraag meer dienen te gebeuren zoals u voorstelt, enkel een melding." Wat dus betekent dat het reglement rond de geveltuintjes heel wat versoepeld zal worden. (SLW)