Bij bronbemaling wordt grondwater opgepompt en afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Bij bouwprojecten kan dit nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages...
...