De gemeenteraad kondigde zich aan als een belangrijke. Meest opvallende punt dat ter stemming voorlag, was de sluiting en herbestemming van het zwembad. Alle 23 raadsleden waren tot in de puntjes voorbereid om hierover in debat te gaan. Er was ook meer publiek dan gewoonlijk naar zaal Zom...

De gemeenteraad kondigde zich aan als een belangrijke. Meest opvallende punt dat ter stemming voorlag, was de sluiting en herbestemming van het zwembad. Alle 23 raadsleden waren tot in de puntjes voorbereid om hierover in debat te gaan. Er was ook meer publiek dan gewoonlijk naar zaal Zomerloos gekomen. Maar nog voor de zitting officieel van start ging, liep het spaak. CD&V-raadslid Bart Halewyck merkte dat de agendapunten van de raad niet op de website van de stad gepubliceerd stonden. "Daarmee is niet aan de vormvereisten voldaan en is het oproepen van de raadsleden onwettig", meende hij. In zo'n geval zijn er twee opties: ofwel de gemeenteraad afblazen, ofwel ze onder voorbehoud alsnog houden. Om te vermijden dat iemand bij de hogere overheid alsnog een klacht indient tegen eender welke beslissing die de raad neemt, werd de bijeenkomst vroegtijdig afgeblazen. "De oppositie zoekt hier spijkers op laag water. Het is jammer dat een belangrijke gemeenteraad voor zo'n futiliteit moet worden afgeblazen", reageert burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).Normaal gezien verschijnen de agendapunten voor aanvang van elke raad automatisch online via een speciaal softwareprogramma. Waarom dat nu niet gebeurde, wordt nog bekeken. Allicht ligt een technische fout aan de basis. Op 17 december stond sowieso een volgende gemeenteraad gepland, waarschijnlijk wordt de geannuleerde zitting van donderdagavond voordien nog ingehaald. (TVA)