Aspiravi wil twee windmolens met een tiphoogte van 200 meter - twee keer de hoogte van de kathedraal - inplanten langs de A19. Een buurtcomité met inwoners van onder meer de Ieperse wijk 't Wieltje organiseert al protest tegen het project. Zowel Nancy Six van Ieper2030 als Hans Feys van CD&V hadden een interpellatie ingediend naar aanleiding van het windmolenproject in de buurt van de wijk 't Wieltje in Sint-Jan, maar geen van beiden namen een eenduidig standpunt in. Nancy Six benadrukte dat ze geen tegenstander is van windmolens, maar vond dat er ook moest rekening gehouden worden met het welzijn van de omwonenden. Hans Feys haalde aan dat er ook heel wat juridische problemen kunnen zijn met de inplanting...

Aspiravi wil twee windmolens met een tiphoogte van 200 meter - twee keer de hoogte van de kathedraal - inplanten langs de A19. Een buurtcomité met inwoners van onder meer de Ieperse wijk 't Wieltje organiseert al protest tegen het project. Zowel Nancy Six van Ieper2030 als Hans Feys van CD&V hadden een interpellatie ingediend naar aanleiding van het windmolenproject in de buurt van de wijk 't Wieltje in Sint-Jan, maar geen van beiden namen een eenduidig standpunt in. Nancy Six benadrukte dat ze geen tegenstander is van windmolens, maar vond dat er ook moest rekening gehouden worden met het welzijn van de omwonenden. Hans Feys haalde aan dat er ook heel wat juridische problemen kunnen zijn met de inplanting van de windmolens omdat het Europese Hof van Justitie de Vlaamse milieuregels voor het vergunnen van windmolens torpedeerde. Sam Vancayseele (Groen) vulde aan dat zijn partij het jammer vond dat er geen coöperatief project werd opgezet zodat omwonenden onder meer kunnen participeren in de winst. Schepen Philip Bolle (SP.A) bleef op de oppervlakte wat het standpunt van het stadsbestuur betreft. "In dit dossier beslist de stad niets, wij verlenen enkel advies aan de Provincie. We hadden ondertussen een uitgebreid overleg met de aanvrager, Aspiravi, een grote speler in België. Bijkomende informatie dringt zich echter op, in hoofdzaak met betrekking tot de gewenste inplanting en de hoogte van de windmolens", aldus schepen Bolle. "Aspiravi heeft de wettelijke plicht om het dossier toe te lichten en zij zullen dit doen aan de hand van een digitaal informatiemoment, een webinar, en wel morgen (dinsdag 6 oktober, red.) om 18 uur. De stad had graag een fysieke bijeenkomst georganiseerd, rekening houdende met de coronaregels, maar Aspiravi wenst dit niet te doen. Wij kunnen hen hiertoe niet verplichten."De schepen benadrukte dat ook de Gecoro en Milieuraad om advies zullen gevraagd worden en dat er een overleg gepland is met de mensen van Frontwind op donderdag 8 oktober. "De locatie van de molens ligt in lijn met wat wenselijk is volgens het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan (GRS). De twee windmolens samen produceren de energie die voorziet in de stroombehoefte van circa 10.000 gezinnen. Indrukwekkende cijfers die beantwoorden aan de doelstellingen van het burgemeesterconvenant over het fors terugdringen van de CO2-uitstoot", somt Bolle de troeven van het project op. "Maar er zijn uiteraard ook tal van elementen die pleiten tegen de inplanting specifiek op die locatie. Het lijkt erop dan een groot aantal omwonenden mogelijk last zal ondervinden van de slagschaduw en eventueel van nachtelijk lawaai. Visueel zijn windmolens met een tiphoogte tot 200 meter ook zeer aanwezig en een schoonheidsprijs zullen ze niet winnen. Laat ons ook niet vergeten dat de stad de komende decennia hard wil inzetten op de beleving van het authentieke landschap, een toeristische troef die we volop willen uitspelen."De schepen haalde ook de juridische onzekerheid en het gebrek aan burgerparticipatie aan, maar een volledige afwijzing van de windmolens kwam er niet. "In dit dossier lijkt kiezen altijd verliezen. Het is maar welke invalshoek je kiest: de ecologische, de economische, de landschappelijke, de juridische of de opportunistische. We gaan dus ons oor te luisteren leggen bij alle partijen, grond kennis nemen van alle adviezen en rekening houden met de belangrijke principes die we zelf naar voor hebben geschoven, en dan zullen we tijdig - ten laatste op 5 november - advies uitbrengen bij de provincie", besloot Philip Bolle. (TOGH)